Vasakronan säljer fastigheten Skalden 1 i området Ingenting i Solna. Bostads-byggrätterna består av totalt 22 300 kvadratmeter ljus BTA fördelat på två kvarter motsvarande totalt cirka 230 lägenheter.

Solna kommun är under stark utveckling och med en befolkningstillväxt på ungefär 24 procent har kommunen varit den snabbast växande i Sverige de senaste tio åren. Fram till 2020 förväntas befolkningen växa med ytterligare 26 procent från dagens 71 000 invånare till över 90 000. Goda befintliga kommunikationer tillsammans med ytterligare infrastruktursatsningar som Citybanan, Mälarbanan och en ny tunnelbanelinje kommer att bidra till att Solna ytterligare knyts samman med Stockholms innerstad.

I området Ingenting ska under kommande år ett bostadsområde med cirka 750 lägenheter växa fram tillsammans med 48 000 kvadratmeter kontor. Utvecklingen i området inkluderar, utöver bostäder och kontor, även ett designhotell och restaurang samt levande mötesplatser med två torg och parkmiljöer. Vasakronans har under en längre tid arbetat aktivt för utvecklingen i området och har bland annat tillsammans med Skanska exploaterat markytorna i området.

Detaljplanen för Skalden 1 antogs 2010 och fastigheten går att klyva i två fristående fastigheter.

-Med försäljningen av Skalden 1 ger vi marknaden tillfälle att förvärva bostadsbyggrätter med snabb möjlig byggstart i ett av Stockholmregionens mest expansiva områden, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning, Stockholm
Tel: 070 – 211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se