Vasakronan säljer blandfastighet på Östermalm för 435 mkr

2013-06-20

Vasakronan säljer fastigheten Älgen 24 i Stockholm. Köpare är HEFAB Fastighets AB som tillträder fastigheten den 1 juli.

Fastigheten ligger på Brahegatan 45 och 47-49 på Östermalm i Stockholm och omfattar totalt 9 000 kvadratmeter äldreboende, bostäder och en mindre andel kontor.

– Med sitt betydande inslag av äldreboende och lägenheter faller fastigheten utanför Vasakronans strategiska inriktning. Vi väljer därför att sälja nu när efterfrågan på den typen av investeringar är stor, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Affären görs i bolagsform och köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 435 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Media

Algen 24

Algen 24

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se