Vasakronan rekryterar projektuthyrare i Göteborg

2018-03-21

Niklas Simonsson blir projektuthyrare i Göteborg. Han kommer närmast från en tjänst som  uthyrningsansvarig i Svenska hus i Göteborg AB där han även varit kontraktsansvarig för det kommersiella beståndet i Göteborg.

Vasakronan har under en rad år satsat stort på projektutveckling. Satsningen innebär att bolaget i dagsläget har en projektportfölj motsvarande drygt 9 mdkr varav 1,8 mdkr för närvarande investeras i Platinan i Göteborg. Sammantaget, inklusive Platinan, handlar det om 170 000 kvadratmeter byggrätt som ska utvecklas i Centralenområdet och totalt har Vasakronan i Göteborg en investeringsvolym på 3,2 mdkr i kommande projekt. 

I takt med en växande projektverksamhet så har också bolagets projektorganisation utökats. Med rekryteringen av Niklas förstärks den ytterligare. Niklas uppdrag blir att ansvara för Vasakronans projektuthyrning i Göteborg med fokus på nyproduktion och kontor.

– Niklas gedigna erfarenhet av fastighetsbranschen och uthyrning gör att han har ett brett kontaktnät. Han är också van vid att jobba i långa uthyrningsprocesser. Hans person och erfarenhet blir ett bra tillskott till organisationen, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Niklas börjar sin nya tjänst den 3 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post:  kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Vasakronan Platinan Aerial webb

Vasakronan Platinan Aerial webb

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 127 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se