Vasakronan rekryterar ny marknadschef

2024-01-30

Vasakronan har rekryterat Karolina Wilderfalk till rollen som marknadschef. Hon kommer närmast från en roll som marknads- och kommunikationschef på Schneider Electric i Sverige.

Karolina har en bakgrund som marknadsekonom och bred erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation, både från B2B och B2C. Hon kommer närmast från Schneider Electric Sverige där hon ansvarat för att leda och utveckla marknadsfunktionen med fokus på digital utveckling, tillväxt och positionering av Schneider Electric som partner för ökad digitalisering och hållbarhet.

I sin nya roll får Karolina ansvaret för att leda, forma och utveckla Vasakronans marknadsföring och kundkommunikation i linje med bolagets ambition att vara förstahandsvalet för alla som söker kontors- och butikslokaler.

– Vasakronan har ett mycket starkt kunderbjudande, säger Bo de Besche, chef kund och marknad. Karolinas ansvar blir att säkerställa att det kommuniceras till våra kunder på ett klokt, balanserat och framåtriktat sätt som möter kundernas behov. Med sin bakgrund har hon alla förutsättningar att bidra på ett bra sätt till bolagets fortsatta framgång.

Karolina tillträder den 4 mars och ingår då i ledningsgruppen för Kund och marknad. Hon efterträder Viktoria Nilsson som valde att lämna bolaget vid årsskiftet för en utlandsflytt.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo de Besche
Chef kund och marknad
Tel: 070-231 43 14
E-post: bo.debesche@vasakronan.se

 

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se  

Media

Karolina Wilderfalk

Karolina Wilderfalk

Bo de Besche, chef kund och marknad

Bo de Besche, chef kund och marknad

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 181 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se