Vasakronan rekryterar chef projektuthyrning i Stockholm

Vasakronan rekryterar chef projektuthyrning i Stockholm

Anna-Maria Kääriä blir ny chef projektuthyrning i Stockholm från den 1 januari 2018. Hon kommer närmast från tjänsten som marknadschef på Skanska fastigheter i Stockholm.

Vasakronan har under en rad år satsat stort på projektutveckling. Satsningen innebär att bolaget nu har en projektportfölj motsvarande totalt 25 mdkr, varav ca 15 mdkr i Stockholm. Det gör Vasakronan till Sveriges största fastighetsutvecklare.

I takt med en växande projektverksamhet utökas också bolagets projektorganisation. Med rekryteringen av Anna-Maria förstärks den ytterligare.

Anna-Marias uppdrag blir att ansvara för projektuthyrning i tidiga skeden, en uthyrningsvolym som omfattar över 200 000 kvm.

Det här är en nyckelroll i bolaget. Anna-Maria har i sina tidigare roller framgångsrikt arbetat med att utveckla både människor och verksamheter. Hennes erfarenhet som uthyrnings och marknadschef på Skanska kommer att bidra starkt till Vasakronans ökade projektportfölj, säger Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nyberg
Chef fastighetsutveckling Stockholm
Tel: 070-968 16 08
E-post: anna.nyberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell    
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

 

Media