Vasakronan publicerar årsredovisningen 2022

2023-03-24

Nu är den svenska versionen av Vasakronans årsredovisning 2022 publicerad och finns tillgänglig på bolagets webbplats vasakronan.se  

Årsredovisningen ger en bra bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på kontorens och handelns framtid, och vad Vasakronan gör för att möta förändrade kundbehov.

Vasakronans årsredovisning är främst anpassad för skärm. Den klickbara pdf:en är gjord i liggande format för desktop och är sökbar, vilket gör det enkelt för dig som läsare att navigera mellan olika delar.

En begränsad tryckt upplaga finns tillgänglig via vår Kundservice. Är du intresserad av ett exemplar går det bra att mejla till kundservice@vasakronan.se så hjälper de till. Glöm inte att uppge din postadress.

Den engelska versionen av årsredovisningen 2022 kommer att publiceras den 6 april.
För mer information, vänligen kontakta:

Stina Carlson,
Chef koncerncontrolling
Tel: +46 (0)76 784 88 43
E-mail: stina.carlson@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Head of Corporate Communications
Tel: +46 (0)72 222 15 09
E-mail: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 188 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se