Vasakronan publicerar årsredovisningen 2021

Vasakronan publicerar årsredovisningen 2021

Nu är den svenska versionen av Vasakronans årsredovisning publicerad och finns tillgänglig på bolagets webb vasakronan.se

Årsredovisningen ger en bra bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på kontorens och handelns framtid, vad Vasakronan gör för att möta förändrade kundbehov och vilka faktorer som är viktiga för hyresgästerna. Hon ger även sin syn på hur det går med bolagets projektutveckling och hur det ser ut framåt. Klicka här för att läsa vd-ordet.

Majoriteten av läsarna tar numera till sig informationen digitalt. Därför är Vasakronans årsredovisning främst anpassad för skärm. Den klickbara pdf:en är gjord i liggande format för desktop och är sökbar, vilket gör det enkelt för dig som läsare att navigera mellan olika kapitel och stycken.

Årsredovisningen trycks i en begränsad upplaga och finns tillgänglig via vår kundservice. Är du intresserad av ett exemplar går det bra att mejla till kundservice@vasakronan.se så hjälper de till. Glöm inte att uppge din postadress.

En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras den 13 april.

Klicka här för att läsa årsredovisningen i sin helhet.

För mer information,
vänligen kontakta:

Chef koncerncontroller Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se