Vasakronan publicerar årsredovisningen 2020

2021-03-26

Nu är den svenska versionen av Vasakronans årsredovisning publicerad och finns tillgänglig på bolagets webb vasakronan.se (https://vasakronan.se/om-vasakronan/finansiell-info/finansiella-rapporter/)

Årsredovisningen ger en bra bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på distansarbetets påverkan på Vasakronans kunderbjudande, den framtida potentialen i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt vilka förväntningar hon har på 2021.

Under årens lopp har intresset för en tryckt årsredovisning minskat dramatiskt och majoriteten av läsarna tar numera tar till sig informationen digitalt. För att möta detta har vi därför valt att skärmanpassa årets årsredovisning. Vi har också förbättrat sökfunktionaliteten och möjligheterna att på ett enkelt sätt navigera mellan olika kapitel och stycken.

Skulle du ändå vilja läsa årsredovisningen på papper så finns det en utskriftsvänlig version att tillgå. Den hittar du på sidan 2 i årsredovisningen.

Har du inte möjlighet att skriva ut på egen hand så är du välkommen att mejla till kundservice@vasakronan.se så hjälper de till. Glöm då inte att uppge din postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Carlson
Chef koncerncontroller
Tel: 076-784 88 43
E-post: stina.carlson@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 162 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 171 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se