Vasakronan publicerar årsredovisningen 2020

Vasakronan publicerar årsredovisningen 2020

Nu är den svenska versionen av Vasakronans årsredovisning publicerad och finns tillgänglig på bolagets webb vasakronan.se

Årsredovisningen ger en bra bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på distansarbetets påverkan på Vasakronans kunderbjudande, den framtida potentialen i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt samt vilka förväntningar hon har på 2021. Klicka här för att läsa vd-ordet.

Under årens lopp har intresset för en tryckt årsredovisning minskat dramatiskt och majoriteten av läsarna tar numera till sig informationen digitalt. För att möta detta har vi därför valt att skärmanpassa årets årsredovisning. Vi har också förbättrat sökfunktionaliteten och möjligheterna att på ett enkelt sätt navigera mellan olika kapitel och stycken.

Skulle du ändå vilja läsa årsredovisningen på papper så finns det en utskriftsvänlig version att tillgå. Den hittar du på sidan 2 i årsredovisningen.

Har du inte möjlighet att skriva ut på egen hand så är du välkommen att mejla till kundservice@vasakronan.se så hjälper de till. Glöm då inte att uppge din postadress.

Klicka här för att läsa årsredovisningen i sin helhet.

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se
Chef koncerncontroller Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se