Vasakronan publicerar årsredovisningen 2019

Vasakronan publicerar årsredovisningen 2019

För Vasakronan blev 2019 ett rekordår. Resultatet uppgick till 13,9 miljarder kronor efter skatt. Vid årets utgång värderades Vasakronans samlade bestånd till 156 miljarder kronor.

 

Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på beslutet att Vasakronan ska bli världens mest hållbara fastighetsbolag och hur det ska gå till, varför bolaget satsar stort på projektutveckling samt hur Vasakronan hanterar ett försämrat konjunkturläge.

Även i år är Investerarrapporten med som en del i årsredovisningen. Investerarrapporten har i vanlig ordning granskats översiktligt av revisor

Årsredovisningen trycks endast i en begränsad upplaga men vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla till kundservice@vasakronan.se. Glöm då inte att uppge din postadress.

Chef koncerncontroller Stina Carlson 076-784 88 43 stina.carlson@vasakronan.se
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se