Vasakronan publicerar årsredovisningen 2019

2020-03-24

För Vasakronan blev 2019 ett rekordår.  Resultatet uppgick till 13,9 miljarder kronor efter skatt. Vid årets utgång värderades Vasakronans samlade bestånd till 156 miljarder kronor.

Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av Vasakronans verksamhet och hur den bedrivs på ett hållbart sätt. Inte minst vd-ordet sammanfattar väl de möjligheter och utmaningar som bolaget ser. I det kan man bland annat läsa hur vd, Johanna Skogestig, ser på beslutet att Vasakronan ska bli världens mest hållbara fastighetsbolag och hur det ska gå till, varför bolaget satsar stort på projektutveckling samt hur Vasakronan hanterar ett försämrat konjunkturläge.

 

Även i år är Investerarrapporten med som en del i årsredovisningen. Investerarrapporten har i vanlig ordning granskats översiktligt av revisor.

Årsredovisningen trycks endast i en begränsad upplaga men vill du ha ett tryckt exemplar är du välkommen att mejla till kundservice@vasakronan.se. Glöm då inte att uppge din postadress.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 156 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se