Vasakronan publicerar års- och hållbarhetsredovisningen 2023

2024-03-22

Nu är den svenska versionen av Vasakronans års- och hållbarhetsredovisning 2023 publicerad och finns tillgänglig på bolagets webbplats vasakronan.se.

På vasakronan.se hittar du även en översiktlig presentation av bolagets verksamhet och en kortfattad summering av året som gått.

En begränsad tryckt upplaga av års- och hållbarhetsredovisningen 2023 finns tillgänglig via vår Kundservice. Är du intresserad av ett exemplar går det bra att mejla till kundservice@vasakronan.se så hjälper de till. Glöm inte att uppge din postadress.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2023 kommer att publiceras den 9 april.

> Vasakronan – 2023 i korthet 

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ekholm
Projektledare Kommunikation
Tel: 073-045 54 39
E-post: pontus.ekholm@vasakronan.se

Media

Sergelstan

Sergelstan

Fotograf: Sara Danielsson

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se