För drygt två år sedan var Vasakronan först i världen med att ge ut en grön företagsobligation. På the Inaugural Green Bond Awards, som gick av stapeln den 3 februari, tog Jonas Rosengren, portföljförvaltare på Vasakronan, emot pris i kategorin: Corporate Green Bond Pioneer. Utmärkelsen delas ut av Climate Bonds Initiative i samarbete med London Stock Exchange.

Gröna obligationer är en viktig del av Vasakronans upplåning. Ett bra komplement till traditionell upplåning och ett bra sätt att hitta nya investerare som kanske normalt sett inte skulle investera i fastigheter.

De gröna obligationerna har fallit ut väl tack vare den tydliga kopplingen mellan vårt hållbarhetsarbete och hur vi agerar på kapitalmarkanden. Vi är stora låntagare på den svenska marknaden och det här är ett ansvarsfullt sätt att bredda oss på för att säkerställa långsiktig finansiering, säger Jonas Rosengren.

Jonas Rosengren, Vasakronan och Sean Kidney, Co-founder och CEO, Climate Bonds InitiativeJonas Rosengren, Vasakronan och Sean Kidney, Co-founder och CEO, Climate Bonds Initiative

Vasakronans gröna obligationer har fått mycket uppmärksamhet, och inte bara på den svenska marknaden utan även utomlands vilket utmärkelsen Corporate Green Bond Pioneer är ett bevis för. Sunda investeringar är lönsamma och det är bara en tidsfråga innan allt fler företag upptäcker potentialen i riktade emissioner. Jonas Rosengren välkomnar mer konkurrens när det gäller gröna obligationer, det skulle betyda att flera investerar i hållbara projekt.

Vi har lyckats med gröna obligationer därför att projektet är genomtänkt, genomarbetat och genomsyrar hela vår organisation. Gröna obligationer är bara toppen av isberget. Som grund för det hela ligger ett medvetet och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Efterfrågan större än utbudet
I dagsläget har Vasakronan lånat 4,7 miljarder kronor via gröna obligationer. Det är cirka tio procent av företagets totala upplåning. Kapitalet från de gröna obligationerna förbinder man sig att investera i projekt som är miljömässigt hållbara. Det kan vara nybyggnadsprojekt med målsättning att nå det högsta betyget i en miljöcertifiering, eller till exempel investeringar i solceller eller laddstolpar till elbilar. Vad som är möjligt att investera i bestäms av ett ramverk och varje år görs en återrapportering till investerarna, i form av en årsrapport (2015 års rapport publiceras samtidigt med årsredovisningen i slutet av mars),  för att garantera full transparens.

Det finns ett stort globalt fokus på gröna obligationer och flera börser har satt upp listor för gröna obligationer. Banker anställer personer som är dedikerade för att jobba med gröna obligationer och stora fondförvaltare vill starta upp fonder för gröna obligationer, men tvekar eftersom utbudet är för litet.

Vi ser att efterfrågan är större än utbudet så gissningsvis kommer snart ännu flera aktörer följa vårt exempel, säger Jonas Rosengren.

Några röster från prisutdelningen av the Inaugural Green Bond Awards
Christiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):

“I applaud the effort to raise the profile of green bonds and acknowledge leaders in the sector. This is exactly what we need as a follow up to last year’s UN Climate Change Conference in Paris”.

“Let me be one of the first to congratulate this year’s first ever winners of the green bond awards. You are part of the real on-the-ground movement that will spur the transformation that spells success for the Paris agreement”.

Climate Bonds Initiative:

” The awards are in recognition of pioneer organisations, who through their actions have demonstrated the potential of green bonds and by positive example have called investors, governments and business to action.”

Några av pristagarna

  • Corporate Green Bond Pioneer – Vasakronan
  • Green Covered Bonds (Green Pfandbrief) Pioneer – Berlin Hyp
  • Green Asset Backed Securities Pioneer – Hannon Armstrong
  • Pioneer in Green Bond Underwriting – Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
  • Pioneer in Green Bond Policy – Peoples Bank of China (PBoC)
  • First Municipal Green Bond – Ile De France
  • Pioneers in Emerging Markets- Yes Bank & Agricultural Bank of China
  • First Commercial Bank Green Bond – Bank of America Merrill Lynch
  • First Green Bond – European Investment Bank (EIB)
  • Global Market Development Pioneer – World Bank

Hela listan hittar du här