Vasakronan partner i återbrukshubb i Göteborg

2023-12-18

I en gemensam satsning ingår Vasakronan partnerskap med Castellum, Platzer Fastigheter och Kålltorps bygg och öppnar återbrukshubb i Högsbo. Med det tar bolaget ytterligare ett steg för ökad användning av återbrukat byggmaterial och en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch.

Fastighets- och byggsektorn står enligt Boverket för ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, 40 procent av materialanvändningen och 40 procent av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas och återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Återbrukshubben är ett initiativ som ytterst syftar till att erbjuda en helhetslösning för cirkulär byggverksamhet. Avtalet går i korthet ut på att parterna erbjuds en rad tjänster som bland annat återbruksinventering, demontering, frakt, lagerhållning, rekonditionering, installation samt kvalitetsgranskning av material. Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan betonar dock att initiativet med återbrukshubben är öppet för alla:

– Det här samarbetet är inte på något sätt exklusivt. Tvärtom, jag skulle vilja uppmana fler aktörer att ansluta sig eller starta liknande initiativ. Potentialen i återbruk är enorm och vi behöver med gemensamma krafter öka omställningstakten i branschen med målet att driva marknaden mot cirkulära affärsmodeller. Återbrukshubben är ett exempel på hur vi kan göra detta.

Som stor fastighetsägare och byggherre har Vasakronan goda förutsättningar att driva frågor inom cirkulärt byggande och sedan 2008 har bolaget arbetat systematiskt med miljöfrågan. Det långsiktiga målet är 100 procent cirkulär materialanvändning och klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030.

– Vi har tagit stora kliv framåt men det finns väldigt mycket mer att göra och vi behöver göra det tillsammans. Därför har vi numera en skrivelse i våra ramavtal som ger entreprenörer 20 procent i materialpåslag för återbrukat material men noll procent i materialpåslag för nytt byggmaterial. Det hoppas vi ska vara en sporre för många att vilja bidra i omställningen, säger Magnus Tengberg.

Fakta om Vasakronans arbete för cirkulära byggprocesser

  • Redan 2008 identifieras miljöfrågan som en av de strategiskt viktigaste frågorna i bolaget.
  • 2015 Vasakronan är medgrundare till CC Build, Centrum för cirkulärt byggande, med syftet att öka återbruk av material i byggbranschen.
  • 2019 renoverar Vasakronan sin första lokal medmålsättningen att göra det med 100 procent återbruk och nådde nästan hela vägen – 91 procent. Sedan dess har man tagit sig an ytterligare lokaler med samma höga målsättning och ambitionen är att arbeta med återbruk i alla projekt.
  • 2021 belönas Sergelhusen i Stockholm med Årets miljöpris av tidningen Betong. Vasakronan får priset för sitt beslut att behålla betongstommen vid omdaningen av Sergelhusen. Samma år demonterades fastigheten Kromet i Göteborg med målsättningen att återvinna och återbruka hela huset. Resultatet blev 95 procent återvinning och fem procent återbruk samt stora insikter om både utmaningar men framför allt möjligheterna med cirkulära byggprocesser.
  • 2023 tilldelas Vasakronan utmärkelsen Årets återbrukare i Göteborg. Priset delas ut av Business Region Göteborg för att bolaget genom hög mognadsgrad, systematisk implementering i den egna organisationen och genom aktiv spridning och påverkan mot andra, såväl i de egna entreprenörsleden som mot staden, bidragit till förflyttning av hela marknaden.
  • Pågående: Vasakronan uppför projektfastigheten Lumi i Uppsala där fokus ligger på återbruk och cirkularitet i stor skala. Bland annat bevaras 80 procent av stommen samt hela grundläggningen och 105 ton gipsskivor återbrukas. Tegel, dörrar, skåp och glaspartier demonteras, rekonditioneras och återbrukas i byggnaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Se alla lediga lokaler och kontor i Göteborg.

Magnus Tengberg
Chef stads- och fastighetsutveckling

Tel: 070-562 11 94 
E-post: magnus.tengberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Kålltorps rebygg

Kålltorps rebygg

Magnus Tengberg

Magnus Tengberg

Fotograf: Alice Johansson

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 181 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se