Vasakronan ökar resurserna för teknisk utveckling

2017-11-20

Den tekniska utvecklingen går fort och tekniken i fastigheterna blir alltmer integrerad med IT.  För att ta vara på möjligheterna skapas nu en ny teknikorganisation byggd för att hantera förändring och utveckling på ett bättre sätt.

I den nya organisationen ersätts nuvarande roller av två helt nya och med en helt annan kompetensprofil än tidigare. En Fastighetsansvarig teknik med fullt tekniskt ansvar för fastigheterna och en Fastighetsutvecklare teknik med uppgiften att implementera ny teknik. Samtidigt skapas en ny central funktion för teknikutveckling med uppdraget att hitta, utveckla och testa ny teknik. Förändringen innebär att bolaget tydliggör ansvarsfördelningen för drift respektive utveckling och ökar resurserna för teknikutveckling.

– Solceller, batterilagring, likströmsnät och elektroniska passagesystem. Listan över tekniska lösningar som Vasakronan redan jobbar med är lång. Med den nya organisationen skapar vi ännu bättre förutsättningar att både drifta och utveckla våra fastigheter, säger Nicklas Walldan, chef teknik, service & utveckling.

Samtidigt fördjupas det strategiska samarbetet bolaget redan har med Coor i syfte att vidareutveckla serviceerbjudandet till kunderna.

– Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Coor om leverans av fastighetsanknutna servicetjänster. Nu fördjupar vi det samarbetet genom att lägga ytterligare delar av ansvaret hos Coor. Ambitionen är att tillsammans kunna utveckla leveransen ännu en nivå, säger Nicklas Walldan.

Vasakronans egen teknikorganisation kommer efter förändringen bestå av cirka 100 högkvalificerade tekniker med fokus på drift och utveckling av fastigheterna. Ca 30 av Vasakronans nuvarande drifttekniker kommer att gå över till Coor för att säkra kvaliteten och delta i utvecklingen av hela den tekniska serviceleveransen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 februari 2018 och målet är att totalt sett höja kvaliteten och servicen i leveransen till Vasakronans kunder ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:

Nicklas Walldan
Chef teknik, service och utveckling

Tel: 070–968 15 96
E-post: nicklas.walldan@vasakronan.se


Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Nicklas Walldan

Nicklas Walldan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 123 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 178 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se