Vasakronan ökar fokus på hållbar stadsutveckling

2021-11-23

Bolaget har som målsättning att ta nästa steg inom stadsutveckling och på ett ännu mer framgångsrikt sätt utveckla helheten i sina områden. Det är en utmaning som kräver ytterligare fokus på alla delar i utvecklingen av fastighetsportföljen. Därför samordnas resurserna för transaktioner med projekt och kompetenserna inom analys med ekonomi.

Vasakronan har en omfattande projektverksamhet och investerar cirka fyra mdkr varje år i ny- och ombyggnader. Redan idag jobbar projektverksamheten i tre tydliga steg – stadsutveckling, fastighetsutveckling och projektgenomförande. Nu integreras även transaktioner i den kedjan. Samtidigt samlas alla kompetenser för analys inom ekonomifunktionen.

– Vi ser att vår plan för klimatneutralitet 2030, i kombination med en ökad digitalisering, hela tiden kräver ett bredare perspektiv när vi ska ta oss an utmaningarna. Vi går alltmer mot att jobba med stadsutveckling och helheten i våra områden snarare än den enskilda fastigheten eller projektet. Vad vi ska bygga, hur vi ska bygga och vad vi ska köpa – allt måste hänga ihop för att vi ska nå vår ambition att skapa attraktiva områden och bli klimatneutrala fullt ut, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Jan Erik Hellman, chef fastighetsutveckling, blir ansvarig för att driva utvecklingen mot ett mer samordnat arbetssätt inom transaktion och projekt samt Christer Nerlich, chef ekonomi och finans, för bolagets analys-, finans- och ekonomifunktioner.

I och med förändringen försvinner enheten för fastighetsinvesteringar och Christian Fredrixon, som idag är Chef Fastighetsinvesteringar, har i samband med förändringen valt att lämna Vasakronan.

– Jag vill verkligen tacka Christian för den kompetens och det engagemang han bidragit med under de år han har varit hos oss men har förståelse och respekt för hans beslut när vi nu genomför den här förändringen, säger Johanna Skogestig.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Johanna Skogestig DSF7792

Johanna Skogestig DSF7792

Fotograf: Gustav Kaiser

kista drone DJI 0058

kista drone DJI 0058

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 173 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se