Vasakronan och blq Invest startar Hydda – ett bolagsinitiativ inom proptech

2021-12-21

Vasakronan har tillsammans med blq Invest startat ett gemensamt bolag som får namnet Hydda. Bolagets syfte är att accelerera utvecklingen av nya lösningar inom proptech. Hydda ska bidra med kapital och kompetens men också se till att start-up-bolag får tillgång till etablerade nätverk, både inom finans- och fastighetsbranschen.

Hydda kommer att bli en koncern av nischade, snabbväxande SaaS-bolag (Software as a Service) inom proptech. Genom att samla nya lösningar och skapa ett gemensamt erbjudande vill koncernen accelerera digitaliseringen i fastighetsbranschen.

– Vi ser att det finns fantastiska möjligheter att bygga en större helhet som gynnar alla. Hydda är inte lösningen på allt, men med bolaget hoppas vi kunna bidra till en snabbare och mer effektiv utveckling, så att våra kunder får det de behöver, säger Peter Östman, affärsutvecklingschef på Vasakronan.

Redan nu har Hydda gjort tre förvärv – Homemaker, ett digitalt system för bostäder och kommersiella fastigheter som erbjuder en digital kundresa hela vägen från intressentstadiet till eftermarknaden, Elbilio, en mobilitetslösning som gör det enkelt att dela elbilar, elscootrar och olika typer av cyklar samt Parkando, en digital parkeringsoperatör.

För att städerna ska bli mer hållbara krävs att de blir smartare. Den utvecklingen måste bygga på öppna och generella lösningar som tillsammans skapar en större helhet. Därför har Vasakronan tillsammans med Akademiska Hus, Willhem, Rise, Idun Real Estate Solutions och Jönköpings Universitet även etablerat RealEstateCore, en öppen ontologi för byggnadsrelaterad data.

– Alla våra initiativ har samma grundläggande idé – att hitta tekniska och digitala lösningar som på sikt bidrar till mer hållbara städer. Det gynnar alla, säger Peter Östman.

Om blq Invest

blq – building legacy quota – investerar i techbolag i tidigt skede. Med hjälp av aktiv systematik bygger man tillsammans med entreprenörer bolag från startup till scaleup. blq invest är grundat av Kamjar Hajabdolahi och är baserat i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Affärsutvecklingschef
Tel: 070-968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Peter Östman

Peter Östman

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 173 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se