Vasakronan och Aros Bostad bygger bostäder i Kista

2017-05-04

Vasakronan och Aros Bostad har tecknat en avsiktsförklaring med det gemensamma målet att i ett JV utveckla ett flerbostadshus i ett av Kistas mest attraktiva lägen i hörnet Kistagången och Isafjordsgatan. Bostadshuset kommer att ligga invid Vasakronans kommersiella fastigheter i Kista. Projektet omfattar cirka 230 bostadslägenheter om totalt cirka 14 000 kvm samt 1 800 kvm förskola och/eller handel fördelat på 23 våningar.

Kista är idag ett av världens ledande kluster för IT och Telecom. Här finns cirka 1 400 företag med aktörer som Ericsson, Microsoft, IBM och Samsung. Med en ägarandel som motsvarar 20 procent av beståndet är Vasakronan en av de största fastighetsägarna i området.

Nu fortsätter utvecklingen av Kista mot att bli en urban stadsdel som är levande både på dagen och på kvällen. Kontorsbebyggelsen ska blandas upp med mer service, restauranger och bostäder. Totalt planeras för 6 000 bostäder i området av olika fastighetsägare. För att realisera visionen arbetar Vasakronan tillsammans med Stockholms stad med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Hekla runt hela Grönlandsparken och Kistagången. Detaljplanen innebär, utöver bostadshuset, att de befintliga husen från 1970-talet rivs för att skapa plats för ett nytt kontorshus längs Kistagången och ett nytt hus vid Grönlandsparken. Avsiktsförklaringen mellan Vasakronan och Aros Bostad är det första steget i den del som avser bostadsutveckling och avsikten är att få fram en detaljplan som är antagen och har vunnit laga kraft senast Q2 2018.

– Kista har gjort en fantastisk resa från industriområde till ett område för forskning och utveckling och vidare till ett av världens ledande ICT-kluster. Nu tar vi tillsammans med Aros Bostad ytterligare ett steg in i framtiden med målet att bidra till en levande stad även efter klockan 17. För det behövs bland annat fler bostäder och det här är ett första bidrag. Totalt har Vasakronan 125 000 kvm byggrätter i området som vi på sikt kan utveckla, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar.

Detta projekts centrala läge i Kista är synnerligen attraktivt för bostadsutveckling, med goda kommunikationer samt närhet till både service, handel och grönområden. Läget har alla förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna, säger Magnus Andersson, COO på Aros Bostad.

Vi är glada att få genomföra detta bostadsprojekt tillsammans med Vasakronan och därigenom vara med och bidra till Kistas utveckling mot en modern och levande urban stadsdel, säger Ken Wendelin, CFO på Aros Bostad. 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Magnus Andersson
COO, Aros Bostad
Tel: 073-410 12 43
E-post: magnus.andersson@arosbostad.se

Ken Wendelin
CFO, Aros Bostad
Tel: 073-518 02 70
E-post: ken.wendelin@arosbostad.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder. Läs mer på www.arosbostad.se

Media

TMRW CF Möller Hekla Kistagången Dusk Copyright tmrw

TMRW CF Möller Hekla Kistagången Dusk Copyright tmrw