Vasakronan LEED-certifierar befintligt bestånd

2012-12-12

Kista Entré har miljöcertifierats enligt den internationella standarden LEED för befintlig byggnad på guldnivå. Därmed blir fastigheten en av de första i Sverige att uppnå denna certifiering. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt och systematiskt arbete för minskad miljöpåverkan där den egna förvaltningsorganisationen är en framgångsfaktor.

Att Vasakronans fastigheter klarar högt ställda miljö- och klimatkrav är en viktig del av affären. Miljöfrågorna växer hela tiden i betydelse för kunderna och därmed för Vasakronan.

Vasakronan har sedan tidigare ambitionen att LEED-certifiera all nyproduktion. Nu höjer man ribban och inleder ett arbete med att LEED-certifiera även delar av det befintliga beståndet. Att få det på plats är en viktig pusselbit som bidrar till högre hyresnivåer, lägre vakansgrader och därmed en bättre lönsamhet än för branschen i stort.

Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

-Många företag och myndigheter har krav på sig att sitta i certifierade fastigheter. De bolag som inte har miljöklassade och certifierade byggnader att erbjuda kommer inte att kunna konkurrera om de mest attraktiva kunderna. Att jobba aktivt och systematiskt med att minska fastigheternas miljöpåverkan är därför en kärnfråga.

Kista Entré är ett exempel på en välskött fastighet med låg energianvändning. Utöver det så har Vasakronan fått tillgodoräkna sig en del av det företaget redan uppnått, som till exempel ISO14001-certifieringen, användningen av förnyelsebar energi och klimatneutraliteten:

-I grunden har vi inte förändrat vårt sätt att arbeta med Kista Entré. Certifieringen är därför ett kvitto på att våra processer fungerar och att vår förvaltningsorganisation håller hög klass. Det ger oss ett försprång i förhållande till våra konkurrenter och är ett bevis för hur väl våra befintliga byggnader står sig i konkurrensen med nyproduktion som numera alltid är miljöcertifierad, säger Fredrik Wirdenius.

I dagarna har handlingar skickats in för att få även Lilla Bommen i Göteborg certifierad enligt LEED för befintlig byggnad på guldnivå.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070 – 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

KistaEntré

KistaEntré

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 83 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se