Vasakronan lanserar nytt skarpare ramverk för gröna obligationer

2017-04-27

2013 gav Vasakronan ut världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har företaget emitterat 8 mdkr gröna obligationer. Under samma tid har efterfrågan på gröna obligationer ökat markant och regelverken börjar ta form. Nu lanserar Vasakronan ett nytt ramverk och skärper kraven för ny- och ombyggnadsprojekt samt öppnar upp för investeringar i befintliga fastigheter. Ramverket har granskats av Cicero och fått högsta betyg, ”Dark Green”.

Idag består ca.1 procent av den globala obligationsmarknaden av gröna obligationer och efterfrågan på gröna investeringar i kapitalmarknaden ökar snabbt. För att erbjuda kapitalmarknaden möjligheten att investera i projekt som stöttar omställningen mot ett samhälle med minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan, har ramverket från 2013 ersatts med ett nytt.

Det nya ramverket tillåter även refinansiering av befintliga byggnader. Det är dock endast de byggnader som är certifierade enligt LEED på lägst guldnivå, samt har en energianvändning som ligger under 100 kWh/kvm och år, som kan komma ifråga.

I det nya ramverket skärper Vasakronan även kraven för de ny- och ombyggnadsprojekt som företaget finansierar med gröna obligationer. Dessa projekt måste vara certifierade enligt LEED på nivå Platina eller BREEAM på nivån Outstanding samt ha en energiprestanda som ligger 25 procent under BBR-kraven.

Vasakronan räknar med att företagets samtliga ny- och ombyggnadsprojekt samt befintliga byggnader motsvarande ca.15 mdkr kan göra anspråk på grön finansiering enligt det nya ramverket. Ambitionen är att succesivt förbättra miljöprestandan i hela beståndet så att alla byggnader på sikt möter kraven i ramverket och möjliggör 100 procent grön finansiering.

– Vi ser tydligt att vi får lägre finansieringskostnader genom gröna obligationer. Samtidigt har vi, som landets största emittent av gröna företagsobligationer, ett ansvar att säkerställa att de fastigheter vi och andra finansierar med gröna obligationer håller en verkligt hög miljöprestanda. Våra investerare ska vara trygga i att de projekt som väljs ut verkligen stöttar omställningen mot ett samhälle med lägre klimatpåverkan, säger Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Ramverket är framtaget i enlighet med Green Bond Principles och har, precis som tidigare, granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ramverket får det högsta betyget ”Dark Green” och det är första gången ett svenskt fastighetsbolag uppnår denna nivå.

Klicka här för att läsa det nya ramverket i sin helhet
Klicka här för att läsa Ciceros Second Opinion

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se