Vasakronan köper ytterligare en fastighet i Kista

Vasakronan förvärvar av Humlegården en fastighet i Kista. Fastigheten är
hopbyggd med en annan fastighet som Vasakronan sedan tidigare äger.
Köpeskillingen är 74,5 Mkr.

Av fastighetsföretaget Humlegården förvärvar Vasakronan fastigheten
Knarrarnäs 10 i Kista. Byggnaden uppfördes 1987 och är sammanbyggd med
fastigheten Knarrarnäs 6 som Vasakronan redan äger. Fastigheten är på
totalt cirka 4 000 m2 med 3 300 m2 kontor och 700 m2 lager. Fastigheten
är fullt uthyrd, Arrow Nordic och Taxi 020 är de största hyresgästerna.
Tillträde sker
1 oktober 2001.

– Vasakronan satsar på att bygga upp en stark marknadsposition i
Kista, kommenterar Christer Alvemur, vice vd och chef för region
Stockholm i Vasakronan. Vi äger sedan tidigare grannfastigheten som är
hopbyggd med den fastighet vi nu förvärvar av Humlegården.

– Vi har tidigare skrivit principöverenskommelser med Skanska om
förvärv av Kista Entré och med NCC om Kista Science Tower. Fastigheterna
som är under produktion kommer att bli inflyttningsklara under 2003. Vi
kommer efter detta att ha cirka 100 000 m2 lokalarea i Kista.

Vasakronan är en av Stockholms största fastighetsägare med 100
fastigheter och en lokalarea på cirka 1 400 000 m2 .

För vidare information vv kontakta
Christer Alvemur, vice vd och chef region Stockholm 08-783 23 05
Tore Klevby, marknadsområdeschef Stockholm Norr 08-783 24 35
Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09
070-593 91 71

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00960/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/20/20010620BIT00960/bit0002.pdf