Vasakronan köper NCC:s del av Triangeln för 1,2 miljarder

2012-12-21

Intill den befintliga gallerian Triangeln i Malmös bästa cityhandelsläge, uppför NCC cirka 12 000 kvadratmeter galleria med cirka 400 garageplatser och 4 700 kvadratmeter kontorslokaler. Handelsdelen integreras med Vasakronans befintliga del och den nya handelsdestinationen kommer att erbjuda Malmös invånare totalt 33 000 kvadratmeter butik. Triangeln blir därmed den största och modernaste gallerian i centrala Malmö.

Vasakronan är störst i Sverige på cityhandel och i Malmö ligger företagets butiksfastigheter i bästa läge från Stortorget i norr, utmed Södra Förstadsgatan ner till och med Triangeln i söder. Med förvärvet från NCC Property Development flyttar Vasakronan fram positionen som handelsaktör i en region under stark expansion.

Fredrik Wirdenius är vd för Vasakronan:

– Öresund är en tillväxtregion med en stark befolkningsutveckling och köpkraften i regionen växer betydligt mer än riksgenomsnittet. Ett fortsatt inflöde av turister och pendlare innebär att förutsättningarna för en riktigt bra och centralt belägen handelsplats är goda. Förvärvet av Triangeln är den typ av investeringar vi söker.

Den ekonomiska uthyrningsgraden i den nya handelsdelen är idag 76 procent. Gallerians inriktning är mode med en mix av kända och nya varumärken som kompletteras av restauranger, caféer och en mängd olika servicetjänster. I kontorsdelen är 71 procent av lokalerna uthyrda till Sydsvenskan på ett långt kontrakt.

I den befintliga delen av Triangeln investerar Vasakronan cirka 440 miljoner i en om- och tillbyggnad. Ombyggnaden genomförs i etapper och beräknas vara klar i samband med att den nybyggda/förvärvade handelsdelen öppnar sommaren 2013. I Vasakronans befintliga del ingår också 10 000 kvadratmeter kontor, 500 garageplatser och ett hotell.

-Triangelns läge och koncept är unikt. Kontor, handel, hotell och ett stort serviceutbud gör platsen till ett nav för människor som bor och arbetar i Malmö. Citytunneln med de nya stationsuppgångarna har stärkt områdets attraktivitet ytterligare och vi bedömer att cirka tio miljoner människor kommer att passera genom Triangeln årligen, säger Fredrik Wirdenius.

Triangeln miljöklassas enligt BREEAM och även som GreenBuilding.

Tillträde sker den 17 december 2013.

Fakta:

  • Förvärvet omfattar tre fastigheter: Kaninen 30, Kaninen 32 och Innerstaden 1:149.
  • Handelsdelen (Kaninen 30) uppförs i två plan och två garageplan. Kontorsdelen (Kaninen 32) uppförs i fyra plan. Innerstaden 1:149 innehåller garageramp och underjordiska utrymmen för godshantering.
  • Den nya gallerian Triangeln kommer att innehålla totalt cirka 33 000 kvm handel och cirka 900 garageplatser.
  • De två fastigheter i Triangeln som Vasakronan äger redan idag innehåller, förutom 21 700 kvm handel, kontorslokaler om 10 500 kvm, ett hotell om 17 500 kvm och 5 000 kvm bostäder. Därutöver finns en stor garageanläggning.

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Media

Interiör Triangeln Kaninen NCC1877

Interiör Triangeln Kaninen NCC1877

Exteriör Triangeln Kaninen NCC1819

Exteriör Triangeln Kaninen NCC1819

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 83 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se