Vasakronan köper kontorsfastighet i Göteborg för 860 mkr

2014-06-25

Vasakronan växlar upp i Göteborg och köper fastigheten Heden 46:3 av NCC för ett underliggande fastighetsvärde om 860 mkr. Byggnaden är under uppförande och kommer att omfatta 20 200 kvadratmeter, mestadels kontor men också restaurang/café, gym och 125 garageplatser. Fastigheten är fullt uthyrd.

Vid södra infarten till centrala Göteborg, på Skånegatan 1-3, uppför NCC ett nytt kontorshus med stark miljöprofil. Byggnaden uppförs i nio plan ovan mark jämte källare med garage och förråd. Den uthyrbara arean kommer att uppgå till 20 200 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd till Sweco, PWC, Fitness24Seven och Condeco. Fastigheten ligger i samma kvarter som Vasakronans Rättscentrum.

– Efterfrågan på kontorslokaler med hög standard och i bra lägen är stor i Göteborg. Därför kompletterar vi vårt bestånd i staden med en fullt uthyrd och modern fastighet i ett attraktivt kontorsområde där vi redan tidigare har en stark position, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Lokalerna kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM.

Vasakronan tillträder fastigheten under fjärde kvartalet 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

Heden

Heden

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se