Vasakronan köper för 715 mkr i centrala Stockholm

2024-03-27

Vasakronan förvärvar kvarteret Uggleborg 14, Sthlm HUB, av Union Investment. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 715 mkr.

Sthlm HUB är en tomträtt belägen mitt emot Centralstationen på Vasagatan 12, vägg i vägg med Vasakronans fastighet Klara C och bara ett stenkast från bolagets övriga fastigheter Pennfäktaren och Klara Zenit.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1967 och genomgick en total renovering och uppgradering mellan 2015–2017. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 6 000 kvadratmeter varav merparten utgörs av kontor.

– Sthlm HUB är en fastighet av hög kvalitet belägen i en del av Stockholm som har utvecklats starkt under senare år och som kommer stå sig väl över tid. Med förvärvet fortsätter vi att stärka vår närvaro i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med vår strategi, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Vasakronan tillträder idag, den 27 mars. Sthlm HUB är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use Excellent.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Uggleborg 14

Uggleborg 14

Fotograf: Henning Kreft

Uggleborg 14

Uggleborg 14

Fotograf: Henning Kreft

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se