Vasakronan köper byggrätt i Frösunda

Vasakronan har nyligen färdigställt två nybyggnader utmed E4:an i Frösunda. Nu köper man ytterligare en byggrätt för ett modernt kontorshus i området. Säljare är Peab och köpeskillingen uppgår till 58 miljoner kr.

Den aktuella byggrätten är den sista obebyggda tomten i Frösunda. Den omfattar ett kontorshus på totalt ca 16 000 kvadratmeter och ligger i det område som Vasakronan utvecklat de senaste åren.

– Att arbeta med egenutveckling av fastigheter i bra lägen är en del av Vasakronans långsiktiga strategi och ett sätt att bidra till utvecklingen av områden som vi ser har stor potential. Frösunda tycker vi är ett sådant och läget utmed E4:an har varit mycket efterfrågat på hyresmarknaden, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Byggstart är ännu inte beslutad, men klart är att säljaren Peab kommer att vara totalentreprenör för projektet.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation Vasakronan
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se