Vasakronan investerar 500 mkr i utvecklingen av USP

Vasakronan har tecknat avtal med Landstinget i Uppsala Län om cirka 10 000 kvadratmeter i Uppsala Science Park, USP. Därför uppförs nu en fastighet om totalt 12 500 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till årsskiftet 2015/16 och inflyttning 2017/18.

Uppsala Science Park är ett område med cirka 140 företag huvudsakligen inriktade på Life Science, materialteknik och andra kunskapsintensiva nischer. Här finns stora delar av Uppsalas innovationssystem representerat, däribland Uppsala Innovation Center (UIC) och STUNS.

Alldeles i närheten hittar man Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Biomedicinskt Centrum, Ångströmlaboratoriet och Informationstekniskt Centrum. Inte långt därifrån, på Ultuna, ligger också Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Lojtnanten_lag

Jonas Bjuggren är regionchef på Vasakronan och han är glad över beslutet som innebär en vidareutveckling av Uppsala Science Park:

– Framgångsrika innovationer är nästan alltid resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer och kompetenser. I USP har Vasakronan jobbat i många år med att utveckla en arena för dessa aktörer och kompetenser att jobba ihop. Med bygget av det här huset tar vi ytterligare ett steg i den riktningen och skapar en kunskapsnod.

Jonas Bjuggren berättar att merparten av byggnaden kommer att bestå av kontor men att där också planeras för en mötesplats öppen för alla.

– Där kommer att finnas en ljusgård samt restaurang och konferensmöjligheter. Allt för att ytterligare facilitera mötet mellan människor och kompetenser.

Avtalet med landstinget är 20-årigt och innebär att uthyrningsgraden är 90 procent redan vid byggstart. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden enligt Leed platina.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bjuggren
Chef region Uppsala
Tel: 070-968 16 88
E-post: jonas.bjuggren@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se