Vasakronan inleder samarbete med Löparakademin

2012-10-24

Vasakronan utökar sitt samhällsengagemang och inleder ett treårigt fördjupat samarbete med Löparakademin. Samarbetet syftar till att ge ungdomar bättre möjligheter att lyckas i livet. Avtalet omfattar dels finansiellt stöd men framför allt bidrar Vasakronan med strategisk rådgivning, verksamhetslokaler samt workshopledare, föreläsare och funktionärer inom efterfrågade områden.

Löparakademin är en ideell organisation som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsområden. I ett tioveckorsprogram lär sig högstadieelever en metod för att sätta upp och nå personliga mål. Långdistanslöpning, träning och mentorskap används som de främsta redskapen. Vasakronans målsättning är att med hjälp av medarbetarnas engagemang stötta Löparakademins expansion från Kista till andra regioner.

Fredrik Wirdenius är vd och ytterst ansvarig för Vasakronans hållbarhetsarbete:

-Vi har kommit långt i vårt hållbarhetsarbete. Inte minst när det gäller vår roll i stadsutvecklingsfrågor och inom miljö. Vårt samarbete med Löparakademin är något utöver det självklara. Det ligger inom ramen för vårt sociala ansvar och är något som varit efterfrågat av våra medarbetare. Att arbeta med ungdomar stod högst på listan.

Ett av syftena med programmet är att förse deltagarna med verktyg för att klara gymnasiestudierna bättre och i förlängningen bli högskolebehöriga. Det handlar om tankesätt och metoder för att sätta mål och uppnå dem. Vasakronan har funnits med sedan 2010 i form av lokalsponsor och har goda erfarenheter av Löparakademins verksamhet.

-Förväntningarna är att samarbetet ska bidra till att fler ungdomar runt om i Sverige kommer ut i samhället på ett bra sätt, med personliga mål och en förmåga att realisera dem. Mer konkret hoppas vi naturligtvis att det ska bidra till att fler går ut gymnasiet med godkända betyg. Och det är klart att det vore roligt om några av dem beslutar sig för ett yrke i fastighetsbranschen längre fram, avslutar Fredrik Wirdenius.

Avtalet omfattar dels finansiellt stöd och lokaler men inte minst ett aktivt arbete i rollen som strategisk rådgivare i Löparakademins utvecklingsarbete. Det ger Löparakademin möjlighet att utvidga sin verksamhet både till andra förorter i Stockholm och till andra regioner där Malmö ligger närmast i tiden. Ambitionen är att starta två tioveckorsprogram och ett motionslopp i Malmö under 2013. Därefter kommer turen till Göteborg. Uppsala och Stockholm kommer att utvecklas parallellt med samma resurser.

Om Löparakademin
Löparakademin är en ideell organisation som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsområden.

Föreningen Löparakademin har växt fram ur projektet Husby Marathon som startades 2009 av Vandad Assadi, Johan Danielsson, Babak Behdjou och David Lillo. Fyra välutbildade förortskillar från Akalla och Kista. I dag sitter flera av initiativtagarna i styrelsen som operativt leds av John Laselle, tidigare svensk mästare på 1 500m.

I ett tioveckorsprogram lär sig högstadieelever en metod att sätta upp och nå personliga mål. Långdistanslöpning, träning och mentorskap används som de främsta redskapen för att nå sociala förbättringar. Ett av syftena med programmet är att förse deltagarna med verktyg för att klara gymnasiestudierna bättre och i förlängningen bli högskolebehöriga. Det handlar om tankesätt och metoder för att sätta mål och uppnå dem.

Löparakademin arrangerar även motionslopp som visar upp förortens mångfald samt förenar människor från olika delar av samhället, bland annat Kistaloppet och Skärholmsloppet.

www.loparakademin.se

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070 – 968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Media

LillaKistaloppet tower

LillaKistaloppet tower

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 199 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se