Vasakronan i Almedalen 2018

Vasakronan deltar i ett stort antal aktiviteter och samtal under Almedalen 2018. Det gör vi för att vi ser Almedalen som en självklar och viktig mötesplats för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar.

Det som intresserar oss är exempelvis hur man kan driva projekt, verksamheter och utveckla städer samtidigt som man håller fokus på hållbarhet. Det är frågor som rör vår verksamhet och som påverkar väldigt många människor.

I år arrangerar Vasakronan tillsammans med Kista Science Citys fastighetsägare två seminarier kopplade till stadsutveckling. På måndag 2 juli diskuterar vi den spännande utvecklingen av stadsdelen Kista.

Dag Tid Plats Programpunkt
Måndag 2 juli 13:15-14:00 Mellangatan 1 Kistamanifestet med modig stadsutveckling vässar vi innovationsmiljön
Måndag 2 juli 14:30-15:15 Mellangatan 1 Kista 2040så bygger vi en dynamisk stadsdel för framtiden

Tisdagen 2 juli berättar samverkansprojektet Älskade stad vilken kommun i Sverige som står näst på tur att få besök av Älskade stads hållbara och effektiva transporter i innerstaden. Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet här.

Utöver dessa aktiviteter deltar medarbetare på Vasakronan i flera andra arrangemang, se lista. Se också kontaktuppgifter till några av oss som kommer att finnas på plats.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar eller vill träffa någon av oss under Almedalsveckan.

Eftersom Almedalsveckan är som den är och ingenting är satt förrän det verkligen händer, så uppdateras programmet löpande.

Dag Tid Plats Programpunkt, arrangör och deltagare från Vasakronan
Måndag
2 juli
09.00-09.30 Strandgatan 9 Seminarium
Hur skapas en hållbar stadsdel?
Susanne Bäckström, Fastighetsutvecklare
09:45-10:15 Strandgatan 1 Seminarium
Gröna obligationer – Billigare och bättre?
Anna Denell, Hållbarhetschef
11:30-13:00 Hästgatan 12 Seminarium
Så fixar vi det hållbara samhället i praktiken – hänger politikerna med?
Anna Denell, hållbarhetschef
13:15-14:00 Mellangatan 1 Seminarium
Med modig stadsutveckling vässar vi innovationsmiljön
Fredrik Wirdenius, VD
17:00-19:00 Strandgatan 6 Paneldebatt/utfrågning
Varför borde fler bostäder byggas i trä?
Anna Denell, hållbarhetschef
Tisdag
 3 juli
08:00-09:00 Strandgatan 34 Frukostmingel
Älskade stad rullar vidare – vilken blir nästa stad?
Anna Denell, Hållbarhetschef och Ronald Bäckrud, Regionchef
09:30-10:00 Birgers gränd 1 Samtal
Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?
Cecilia Söderström, HR-chef
10:30-11:00 Strandgatan 6 Paneldebatt
Kontor: Hur ser det attraktiva erbjudandet ut? Ökad flexibilitet? Ökad vinst?
Ronald Bäckrud, Regionchef
13:00-13:50 Cramérgatan 3,
Sal B22
Seminarium
Släpp solelen fri – om hur vi kan använda tak optimalt
Anna Denell, Hållbarhetschef
14.00-14.45 Strandvägen 2 Seminarium
BID – ett nytt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten
Anna Nordin, Affärsområdeschef
14.30-15.15 Teaterskeppet, Fartyg Seminarium
Från forskning till praktisk nytta – hur får vi det att hända?
Anna Denell, Hållbarhetschef
Onsdag
4 juli 
09:00-09:50 Strandgatan 16, Arkitekturträdgården Panelsamtal
Placemaking – nyckelaktörernas behov, roller och nyttor
Anna Nyberg, Chef Fastighetsutveckling

 


Anna Denell
Hållbarhetschef

Fredrik Wirdenius
VD

Ronald Bäckrud
Regionchef, Stockholm

Anna Nyberg
Chef Fastighetsutveckling,
Stockholm

Per Thiberg
Chef Affärsutveckling

Anna Ovesdotter
Kommunikation
Tel: 0733-601 651