För Vasakronan är Almedalsveckan en arena för att mötas, lyssna, och diskutera frågor som rör till exempel projekt, stadsutveckling eller hur man bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Med andra ord frågor som rör vår verksamhet och som påverkar väldigt många människor.

På den här sidan har vi samlat de arrangemang som några av Vasakronans medarbetare deltar i under Almedalsveckan. Längst ned finns också kontaktuppgifter till några av oss som kommer att vara på plats.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar eller vill träffa någon av oss under Almedalsveckan.

Eftersom Almedalsveckan är som den är och ingenting är satt förrän det verkligen händer så uppdateras programmet löpande.

Dag Tid Plats Programpunkt, arrangör och deltagare från Vasakronan
Måndag
 3 juli
09.00-09.30 Strandgatan Seminarium
Plats för alla – lika självklart som svårt?
Business Arena
Anna Denell, Hållbarhetschef
15.00-16.30 Donnersg. 6 Seminarium
Så vinner Sverige grön kapplöpning
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Anna Denell, hållbarhetschef
Tisdag
 4 juli
13.00-14.00 Wisby Strand & Kongress, Almedalspaviljongen Seminarium
Stadskärnans framtid i omni-eran.
Dagens Handel
Ronald Bäckrud, chef region Stockholm
Onsdag
5 juli
09.00-09.50 Campus Gotland, Cramérg. 3, Sal B22 Seminarium
Solelskatten försvinner – boomar solel nu?
Ekobanken, Solelkommissionen
Anna Denell, hållbarhetschef
11.00-12.15 Clematis, Strandgatan 20 Seminarium
Att förstärka och tillgängliggöra naturen genom att bebygga den – en möjlig ekvation?
Vasakronan
Anna Denell, hållbarhetschef
13.45-14.15 Business Arena Seminarium
Hur ser morgondagens arbetsplatser ut och var ligger de?
Business Arena
Ronald Bäckrud, chef region Stockholm
14.00-14.45 Innovizion Arena,
Rigagränd
Seminarium
Hur samskapar vi redan nu smarta städer för en hållbar framtid?
Innovizion Arena EWF ECO AB
Anna Denell, hållbarhetschef
14.30-15.30 Strandvägen H520
invid Kallis
Seminarium
Platssamverkan – en modell för säkerhet och trygghet i det offentliga rummet.
Stiftelsen Tryggare Sverige
Anna Nordin, affärsområdeschef Stockholm city
16.00-17.00 Mellangatan 54, Bryggarsalen Seminarium
En del av problemet, en del av lösningen – ett unikt samarbete för en renare och trivsammare stad.
2030-sekretariatet
Ronald Bäckrud, chef region Stockholm
Torsdag 
6 juli 
09.30-10.00 Strandvägen H520
invid Kallis
Seminarium
Bo tryggt 2030 – ökad social hållbarhet genom säkra och trygga stadsmiljöer.
Stiftelsen Tryggare Sverige
Susan Strömbäck, fastighetsutvecklare

 


Rebecca Liljebladh-Thorell
Tel: 072-222 15 09
Projektledare, Kommunikation

Fredrik Wirdenius
VD

Ronald Bäckrud
Regionchef, Stockholm

Anna Denell
Hållbarhetschef

Anna Nyberg
Chef Fastighetsutveckling
Stockholm

Per Thiberg
Chef Affärsutveckling