För Vasakronan är Almedalsveckan en arena för att mötas, lyssna, och diskutera frågor som rör till exempel stadsutveckling eller hur man bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Med andra ord frågor som rör vår verksamhet och som påverkar väldigt många människor.

På den här sidan har vi samlat de arrangemang som några av Vasakronans medarbetare deltar i under Almedalsveckan. Längst ned finns också kontaktuppgifter till några av oss som kommer att vara på plats. Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar eller vill träffa någon av oss under Almedalsveckan.

Dag Tid Plats Programpunkt och deltagare från Vasakronan
Måndag
4 juli
10.30-11.30 Klosterbrunnsg. 5 Seminarium
Enkelt avhjälpta hinder – hur enkelt är det?
Anna Denell, Hållbarhetschef
13.15-14.15 Hästgatan 13, Innergården Seminarium
Batterier – elnätsdöden?
Anna Denell, Hållbarhetschef
15.00-15.50 Rigagränd, Innovizion Arena Seminarium
2030 – den fossilfria staden – vad finns här och nu?
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm
15.00-16.00  Hästgatan 2 Seminarium
Affärsmodeller för hållbar tillväxt. 
Anna Denell, hållbarhetschef
Tisdag
5 juli
10.00-10.50 Rigagränd,
Innovizion Arena
Seminarium
Hur kan man skapa liv i en död plats och därmed skapa värden?
Anna Nyberg, chef Fastighetsutveckling Stockholm
10.00-11.00 Strandgatan 14, Gotlands Museum Seminarium
Bättre än förnybart
Anna Denell, hållbarhetschef
11.45-12.30 Strandgatan 9, Supper Seminarium
Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet?
Fredrik Wirdenius, vd
Onsdag
6 juli
09.00-09.50 Skeppsbron 24,
Björkanderska
Seminarium
Solel – så hundradubblar vi till 2030 i Sverige
Fredrik Wirdenius, vd
10.50-11.30 Donnerska huset, Donners plats 1 Seminarium
Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030-mobilitet och beteende.
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm
12.00-13.15 Cramérgatan 3,
Campus Gotland
Sal B42
Seminarium
Business Improvement District – en modell för minskad brottslighet och ökad trygghet.
Anna Nyberg, chef Fastighetsutveckling Stockholm
13.15-14.00 Donnersgatan 2
Wisby Strand Congress & Event Sal Viklau,
plan 2
Seminarium
Hållbara städer – blågröna städer för omslag i väder.
Anna Denell, hållbarhetschef
14.00-14.30 Strandgatan 9, Supper Seminarium
Klarar våra fastigheter och byggande det klimat och energimål som är på gång?
Anna Denell, hållbarhetschef
15.00-16.00 Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård Seminarium
Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen?
Anna Denell, hållbarhetschef
Torsdag
7 juli 
09.30-10.15 Birgers gränd 1, Packhusplan Seminarium
Universellt utformade arbetsplater för ett hållbart arbetsliv.
Anna Denell, hållbarhetschef

 

Rebecca Liljebladh-Thorell
Rebecca Liljebladh-Thorell
Tel: 072 – 222 15 09
Projektledare, Kommunikation
Fredrik Wirdenius
Fredrik Wirdenius
Vd
Ronald Bäckrud
Ronald Bäckrud
Regionchef, Stockholm
annde-kopia
Anna Denell
Hållbarhetschef
annny
Anna Nyberg
 Chef Fastighetsutveckling Stockholm
Peter Östman
Peter Östman
Kommunikationschef