Vasakronan hyr ut 4 200 kvadratmeter i Stockholm

2022-10-21

Vasakronan har tecknat avtal med Länsförsäkringar Stockholm om 4 200 kvadratmeter i fastigheten Tre Vapen 2 på Östermalm.

På Valhallavägen, ett stenkast från Karlaplans T-banestation, Fältöversten och i nära anslutning till Nationalstadsparken ligger fastigheten Tre Vapen 2. Fastigheten är miljöcertifierad enligt LEED på högsta nivå, Platina.

Fastigheten uppfördes ursprungligen i syfte att husera Konstfack och invigdes 1959. När Konstfack valde att flytta till Vasakronans fastighet på Telefonplan 2004, fattades ett beslut att omvandla hela kvarteret. Sedan dess har ett slutet skolkvarter konverterats till ett öppet och utåtriktat kvarter med varierade kontorsmiljöer och högskolecampus med ca 1 300 arbetsplatser, restaurang, utställningsytor samt teater och biograf i utbildningssyfte, Campus Gärdet.

Den sista juli 2022 lämnade Sida sina lokaler i fastigheten och nu är det klart att Länsförsäkringar Stockholm hyr 4 200 kvadratmeter fördelat på fyra våningsplan. Länsförsäkringar Stockholm tillträder den 1 augusti 2023 och omlokaliserar då från Solna.

– Hyresutvecklingen i Stockholm CBD är stark och vi ser tydligt att det bidrar till en ökad efterfrågan på bra lokaler i övriga innerstadsområden, som till exempel Östermalm. Det är en attraktiv del av staden vilket återspeglas i både uthyrningsvolym och hyresnivåer. Totalt har vi hyrt ut ungefär 20 000 kvadratmeter på bra nivåer i området under året, säger Anna Nordin, chef Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholms tanke med den nya arbetsplatsen är att stärka företagskulturen och få ett effektivt och modernt kontor som är väl anpassat för verksamhetens olika behov. Med fastighetens tekniska förutsättningar samt närheten till god närservice och grönområden bidrar lokalerna till en hållbar arbetsplats, både vad gäller miljömässig hållbarhet samt hälsa- och välmående.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nordin
Chef Stockholm
Tel: 070-046 56 02
E-post: anna.nordin@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Tre vapen 2

Tre vapen 2

Anna Nordin

Anna Nordin

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se