Under våren och vintern 2013 tar fyra nya hyresgäster plats vid Alviks Strand. De nya hyresgästerna är Försäkringskassan, Effective Communication, IT-bolaget Xledger och kommunikationsrådgivarna Parajett.

Försäkringskassan hyr 3 100 kvadratmeter kontor och är därmed den största hyresgästen av de fyra. Kontoret är fördelat på fyra plan och rymmer ungefär 170 arbetsplatser. Inflyttning sker under den senare delen av 2013.

De andra hyresgästerna, Effective Communication och Parajett hyr cirka 400 kvadratmeter vardera och Xledger, ett mindre IT-bolag hyr knappt 200 kvadratmeter. Företagen flyttar in under våren och sommaren 2013.

– Vi märker ett allt större intresse för Alviks strand och det pågår många intressanta diskussioner. Kombinationen av bra lokaler i ett vattennära läge och med goda kommunikationer är efterfrågat, säger Ronald Bäckrud, regionchef på Vasakronan.


För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se