Vasakronan hyr ut 3 500 kvm i Kista till Transportstyrelsen

2017-06-13

2016 etablerade sig både Nordea och ABB Business Center Stockholm i Kista Entré. Nu hyr även Transportstyrelsen 3 500 kvm fördelat på två våningsplan i samma fastighet.

Kista Entré är en av områdets mer moderna fastigheter och utgör en del av det som kallas Kista Science City. Området är unikt i sitt slag och här finns en mångfald av små och stora företag, huvudkontor, multinationella bolag, entreprenörsdrivna företag, Stockholms Universitet och KTH m fl. Av de ca 65 000 anställda i ca 8500 företag i Kistaregionen, verkar två tredjedelar inom ICT.

Nu väljer även Transportstyrelsen Kista som bas för den delen av verksamheten som är lokaliserad till Stockholmsområdet.

– Intresset för Kista är stort och ökar stadigt, det ser vi på uthyrningsgraden som ökat successivt och nu ligger på 95 procent för vårt bestånd i området. Det är ett dynamiskt område med goda kollektivtrafikförbindelser vilket gör det till ett attraktivt alternativ till Stockholm city, säger Ronald Bäckrud, chef region Stockholm Vasakronan.

Med en ägarandel som motsvarar 20 procent av beståndet i Kista är Vasakronan en av de största fastighetsägarna i området och tillsammans med andra aktörer finns konkreta planer för att utveckla området ytterligare. Kista ska alltmer utvecklas till en urban plats som lever dygnets alla timmar. Kontorsbebyggelsen ska blandas upp med mer service, restauranger och bostäder. De olika fastighetsägarna planerar bland annat för totalt 6 000 bostäder.

Vasakronan tecknade nyligen en avsiktsförklaring med Aros Bostad med målet att utveckla ett flerbostadshus i ett av Kistas med attraktiva lägen, kvarteret Hekla, i hörnet Kistagången och Isafjordsgatan.

– Totalt har Vasakronan 125 000 kvm byggrätter i området som vi kan utveckla på sikt. Det kommer att lyfta Kista ytterligare och göra det till ett ännu mer attraktivt område för både boende och företag, säger Ronald Bäckrud.

Transportstyrelsen tillträder den 1 april 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

kista entre ext DSCF3429

kista entre ext DSCF3429

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se