Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Uppsala

2024-02-29

Vasakronan har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Sveriges geologiska undersökning, SGU, som innebär att SGU flyttar delar av sin verksamhet till projektfastigheten Lumi i Södra city. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

I centrala Uppsala pågår utvecklingen av Södra city, en ny stadsdel med kontor, bostäder, mötesplatser och grönstråk. Utvecklingen sker i nära samarbete med Uppsala Kommun och ambitionen är att binda samman de centrala delarna av staden i nord med Kungsängens bostadsområde i syd och skapa en ny koppling mellan Uppsala Resecentrum i öst och Fyrisån i väst.

Två av fastigheterna i Södra city, Juvelen och Magasin X, är redan på plats och snart är även den tredje, Lumi, klar för inflyttning. Lumi omfattar totalt 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på sju våningar varav merparten är kontor och laboratorium. Resterande delar utgörs av butiker och restauranger i gatuplan.

Det är sedan tidigare klart att medicinteknikbolaget Gyros Protein Technologies, Försäkringskassan, Tyréns och Pharmetheus blir hyresgäster i Lumi. Nu får de sällskap av SGU, myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. SGU hyr 3 100 kvadratmeter kontor och labb fördelat på kontor i entréplan och labb/kontor på plan 4. Med förhyrningen till SGU är fastigheten fullt uthyrd.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna SGU till Lumi och Södra city. Det är en myndighet med en spännande verksamhet och specifika behov som vi är stolta över att vi har möjlighet att möta på ett bra sätt, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

Parallellt med uppförandet av Lumi pågår förberedande arbeten för nästa steg i den fortsatta utvecklingen av Södra city. 

SGU tillträder sina lokaler den 1 mars 2025.

Mer om Södra city och Lumi
Om SGU

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Skoglund
Chef Uppsala 
Tel: 073-063 46 41
E-post: jens.skoglund@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Lumi

Lumi

Fotograf: Fotograf

Jens Skoglund

Jens Skoglund

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se