Vasakronan hyr ut 2 500 kvm till IT-bolaget Sigma och fullföljer i och med det projekt Svea Artilleri

2012-02-06

På Valhallavägen 117 i Svea Artilleri bygger Vasakronan två nya fastigheter om totalt 7 000 kvm kontor. Strax före jul tecknade Aon Sweden hyresavtal om det ena huset och nu hyr Sigma merparten av det andra. Vasakronan fullföljer därmed sitt tioåriga projekt att konvertera 20 000 kvm regemente till moderna kontor.

Att arbeta med egenutveckling i bra kontorslägen är en del av Vasakronans långsiktiga strategi och i Svea Artilleri har bolaget arbetat kontinuerligt i 10 års tid med utveckling av den nuvarande detaljplanen. Nu skapas ytterligare 7 000 kvm kontorslokaler fördelat på två karaktärsfulla kontorshus.

Johan Einarsson är projektutvecklare och jobbar med fastighetsutveckling på Vasakronan:

-Beslutet att bygga dessa två hus fattades under 2011 och jag har själv varit delaktig i projekt Svea Artilleri på olika sätt sedan 2005. Vi har skapat kontor och en miljö som känns riktigt bra och det har visat sig under resans gång att vi inte är ensamma om att tycka det. Intresset för området har varit stort hela tiden och inte minst för de här två husen.

Sedan projekt Svea Artilleri startade har bostadsbyggrätter (bl.a. Svea Torn) sålts och evakueringsuthyrning gjorts. Befintliga byggnader om 15 000 kvadratmeter har totalrenoverats och ett underjordiskt garage har byggts. Med bygget av de två nya halvmåneformade fastigheterna rundas projektet av.

Per Thiberg är chef fastighetsutveckling och uthyrning på Vasakronan:

-När det gäller egenutveckling måste man vara långsiktig och försiktig och Vasakronan bygger därför sällan på spekulation. I det här fallet gjorde vi ett undantag eftersom vi såg potentialen i att skapa två konkurrenskraftiga produkter i ett väldigt eftertraktat läge. Vår bedömning visade sig vara riktig. Med mer än ett år kvar till inflyttning återstår endast 1 000 kvm i det ena huset och 450 kvm i det andra att hyra ut. Det ger en uthyrningsgrad på 80 procent.

Sigmakoncernen erbjuder tjänster inom informationsteknologi, har 1 500 medarbetare i nio länder och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Caplista. Sigmas nya kontor i kv Svea Artilleri möjliggör en sammanslagning av flera enheter inom koncernen som nu samlas under ett och samma tak.

Om Svea Artilleri – ett historiskt område
Det är många år sedan Svea Artilleriregemente lämnade de vackra kasernbyggnaderna vid Valhallavägen. Trots detta kan man fortfarande känna dess närvaro. Inte minst i namnet Svea Artilleri, som fastigheten fortfarande kallas.

Svea Artilleri byggdes 1873-1877 efter arkitekt E A Jacobssons ritningar. Kanske var det Jacobssons ”progressiva och självständiga stilvilja”, som samtiden uttryckte det, som ledde till att just Svea Artilleri kom att bli normgivande för den kommande kasernbyggnadsperioden.

Svea Artilleri var den första svenska kasernanläggning att byggas som en sluten borggård inramad av rymliga och välplanerade kaserner. Här fanns också en badanläggning och en central matinrättning vilket inte var vanligt för kasernbyggnader vid denna tid.

Några av husets forna hyresgäster
1877 flyttade Svea Artilleriregemente in i de nya lokalerna, som då låg en bra bit utanför den dåtida stadsbebyggelsen. Det stora markområdet Gärdet bakom användes som övningsfält.

Svea Artilleriregemente huserade i kasernerna fram till 1949 och därefter användes byggnaderna av ett flertal institutioner, bland annat Sveriges Radio.

År 1961 flyttade Försvarshögskolan in i kanslihus och kaserner och satt där fram till 2005 då de flyttade till KTHs campus. I samband med detta startade en varsam anpassning och modernisering av de historiska kasernbyggnaderna till de moderna kontorslokaler som Svea Artilleri erbjuder idag och som även de nya fristående husen på gården kommer att erbjuda.

Med bygget av de två halvmåneformade husen inleds den sista etappen av omdaningen. Totalt tilllskapas i ca. 7 000 kvm nya kontorslokaler fördelat på två hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070-211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se  

Johan Einarsson
Projektutvecklare
Tel: 070-422 66 60
E-post: johan.einarsson@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Svea Artilleri Visionsbild

Svea Artilleri Visionsbild

Svea Artilleri visionsbild flygvy

Svea Artilleri visionsbild flygvy

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 218  fastigheter med en total area på  cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se