Vasakronan hyr ut 12 800 kvm och byggstartar Kaj 16 i Göteborg

2023-06-28

Vasakronan har tecknat ett tioårigt avtal med SEB om 12 800 kvadratmeter kontor i Lilla Bommen i Göteborg. Det innebär byggstart av Kaj 16 och en fortsatt utveckling av området.

Lilla Bommen är en del i projekt Älvstaden och ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Beläget vid älven och bara några hundra meter från Västlänkens uppgång, Centralstationen, Nils Ericsonterminalen och direkt påfart till E45 är läget det bästa tänkbara.

Som ägare till Göteborgs ikoniska fastighet Läppstiftet, den nyligen uppförda Platinan samt byggrätter om totalt 70 000 kvadratmeter är Vasakronan en stor fastighetsägare i området. Förhyrningen till SEB innebär byggstart för nästa pusselbit, Kaj 16, i utvecklingen av området.

Uthyrningen till SEB omfattar cirka 12 800 kvadratmeter fördelat på totalt åtta våningar och inflyttningen är planerad till sommaren 2027. Med uthyrningen når Kaj 16 en uthyrningsgrad om 43 procent vid byggstart.

– Tillväxten i Göteborgsregionen är stark och vi ser en stor potential i Lilla Bommen. Med uppförandet av Kaj 16 fortsätter vi utveckla området och öppnar upp stadsdelen mot älven. Kaj 16 är ett viktigt bidrag till utvecklingen av Lilla Bommen och Göteborg, säger Johanna Skogestig, vd.

Kaj 16 är belägen på kajkanten, vid Hisingsbrons fäste och med utsikt mot Göta Älv. Fastigheten omfattar cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 16 våningar och kommer att inrymma kontor, restauranger, caféer och service. I uppförandet av Kaj 16 finns ett stort fokus på hållbarhetsfrågor och fastigheten blir, efter Magasin X i Uppsala, Vasakronans andra nybyggnadsprojekt med fokus på träbyggnation. 12 av 16 våningar utgörs av trästomme. 

– Vi har högt ställda klimatmål i alla våra projekt. Därför behöver vi jobba med både cirkulära processer, återbruk samt återvunna och förnyelsebara material – som trä – i våra projekt. Vi har goda erfarenheter av det arbete som gjordes i Magasin X. De tar vi med oss in i Kaj 16 som är en väsentligt mycket större byggnad, Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt.

Entreprenadkostnaden för Kaj 16 förväntas uppgå till ca 1,6 mdkr och fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyg, Platina.

Om Kaj 16 och Lilla Bommen

För mer information, vänligen kontakta:

Se alla lediga lokaler och kontor i Göteborg.

Jan-Erik Hellman
Chef Investeringar och projekt
Tel: 076-844 19 20
E-post:
jan-erik.hellman@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Kaj 16

Kaj 16

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Vasakronan Lilla Bommen Vy

Vasakronan Lilla Bommen Vy

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Göteborg Lilla Bommen

Göteborg Lilla Bommen

Fotograf: Bild: Vasakronan/TMRW/Dorte Mandrup

Johanna Skogestig, vd

Johanna Skogestig, vd

Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt

Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 184 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se