Vasakronan hyr ut 1 700 kvm kontor i Uppsala

2023-12-15

Vasakronan har tecknat ett hyresavtal med life science-konsultbolaget Pharmetheus som därmed lämnar sina lokaler i Uppsala Science Park för Vasakronans projekt Lumi i Södra city.

I centrala Uppsala pågår utvecklingen av en ny stadsdel med kontor, bostäder, mötesplatser och grönstråk, Södra city. Utvecklingen sker i nära samarbete med Uppsala Kommun och ambitionen är att binda samman de centrala delarna av staden i nord med Kungsängens bostadsområde i syd och skapa en ny koppling mellan Uppsala Resecentrum i öst och Fyrisån i väst.

Två av fastigheterna i Södra city, Juvelen och Magasin X, är redan på plats och snart är även den tredje, Lumi, klar för inflyttning. Lumi omfattar totalt 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på sju våningar varav merparten är kontor och laboratorium. Resterande delar utgörs av butiker och restauranger i gatuplan.

Det är sedan tidigare klart att medicinteknikbolaget Gyros Protein Technologies, Försäkringskassan och Tyréns blir hyresgäster i Lumi och nu får de alltså sällskap av ytterligare en, Pharmetheus.

– Pharmetheus har varit hyresgäster hos oss länge, vuxit med oss successivt och haft behov av att expandera i Uppsala Science Park under en längre tid men området är efterfrågat och uthyrningsgraden hög vilket har medfört sina begränsningar. Därför känns det roligt att nu kunna erbjuda Lumi istället, säger Jens Skoglund, chef Uppsala.

Pharmetheus flyttar in i Lumi i augusti 2024 och nu återstår endast 2 800 kvadratmeter kontor och labblokaler. Det ger en uthyrningsgrad om 82 procent för kontor.

– I Lumi får våra hyresgäster lokaler av absolut toppkvalitet, byggda med omsorg om både människa och miljö. Dessutom i ett läge som är svårslaget, säger Jens Skoglund.

Parallellt med uppförandet av Lumi pågår förberedande arbeten för nästa steg i den fortsatta utvecklingen av Södra city.

Mer om Södra city och Lumi
Om Pharmetheus

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Skoglund
Chef Uppsala 
Tel: 073-063 46 41
E-post: jens.skoglund@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Lumi

Lumi

Fotograf: Fotograf

Jens Skoglund

Jens Skoglund

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 181 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se