Vasakronan gör ytterligare en uthyrning i projekt Priorn

2019-05-10

E.ON Wind Sweden AB hyr 900 kvadratmeter i Priorn i Malmö. Projektet når därmed en uthyrningsgrad om 65 procent.

Mitt i centrala Malmö, ett stenkast från köpcentrumet Triangeln och station Triangeln uppför Vasakronan Priorn.  Fastigheten omfattar 13 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar och garage.

Redan före projektstart var det klart att COWI och Region Skåne hyr 2 600 respektive 3 550 kvadratmeter. Strax före jul 2018 blev det även klart att arkitektbyrån Sydark Konstruera (som sedan dess bytt namn till Här!) hyr ett helt plan om 1 000 kvadratmeter.

– Hyresmarknaden i Malmö utvecklades generellt positivt under 2018 och efterfrågan på den här typen av kontorslokaler är stor. Läget är svårslaget, lokalerna så moderna de kan bli och fastigheten håller dessutom miljömässigt väldigt hög standard, säger Anna Stenkil, regionchef Malmö.    

Priorn motsvarar en investering om 580 mkr och ska, när den står klar andra kvartalet 2020, certifieras enligt LEED Platina dvs. högsta nivå. Några exempel på de miljöåtgärder som vidtas är bland annat installation av laddplatser, solceller samt en geoenergianläggning som försörjer fastigheten med värme och kyla. Den prognosticerade energiprestandan på 33 kWh/kvm indikerar en nivå som ligger 27 procent under lagkrav.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Stenkil
Regionchef Malmö
Tel: 070-241 48 93

E-post: anna.stenkil@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Priorn Pildammsv à gen 170523 RS

Priorn Pildammsv à gen 170523 RS

Fotograf: Bild: Vasakronan/White

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se