Vasakronan gör ytterligare en uthyrning i projekt Priorn i Malmö

2018-12-20

Det är Sydark Konstruera som hyr hela plan sex om drygt 1 000 kvadratmeter. Sydark Konstruera blir därmed granne med COWI och Region Skåne.

Mitt i staden, med omedelbar närhet till både Triangeln, Pildammsparken, Operan, Konsthallen och kommunikationer, uppför Vasakronan fastigheten Priorn. Byggnaden omfattar cirka 13 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar och garage. Redan före projektstart var det klart att COWI och Region Skåne hyr 2 600 respektive 3 550 kvadratmeter.

Fastigheten står klar för inflyttning under andra kvartalet 2020 och erbjuder då lokaler för kontor samt showroom och butiker i bottenplan. Vid fastigheten skapas en trivsam innergård och ut mot gatan öppnas markplanet upp för att ge liv och energi till platsen.

Med uthyrningen till Sydark Konstruera når Priorn en uthyrningsgrad om cirka 60 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Stenkil
Chef region Öresund
Tel: 070-241 48 93

E-post: anna.stenkil@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Priorn Pildammsv à gen 170523 RS

Priorn Pildammsv à gen 170523 RS

Fotograf: Bild: Vasakronan/White

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se