Vasakronan gör mångmiljardaffär

2012-01-31

En av den senaste tidens största fastighetsaffärer genomförs när Vasakronan säljer Nacka Strand för 2,95 mdkr till The Carlyle Group.

Nacka Strand är ett område som Vasakronan ägt i 20 år. Det är idag ett väl etablerat och fungerande arbetsplatsområde som också innehåller bostäder, skolor, hotell, restauranger, mäss- och konferenslokaler och annan service.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar affären:

– Vi jobbar kontinuerligt med sammansättningen av vår fastighetsportfölj. En betydande andel av vårt fastighetsbestånd ligger i Stockholms ytterområden och den andelen minskar vi nu till förmån för mer centralt belägna fastigheter. Försäljningen av fastigheterna i Nacka Strand ger oss också ett rejält förvärvsutrymme och därigenom möjlighet att ytterligare höja kvaliteten i beståndet genom nya utvecklingsprojekt och köp av fastigheter.

The Carlyle Group är en av världens största fondförvaltare med över 153 miljarder US dollar i förvaltat kapital. Tillträde sker den 31 januari 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Nacka Strand

Nacka Strand

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 218  fastigheter med en total area på  cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se