Vasakronan gör mångmiljardaffär

En av den senaste tidens största fastighetsaffärer genomförs när Vasakronan säljer Nacka Strand för 2,95 mdkr till The Carlyle Group.

Nacka Strand är ett område som Vasakronan ägt i 20 år. Det är idag ett väl etablerat och fungerande arbetsplatsområde som också innehåller bostäder, skolor, hotell, restauranger, mäss- och konferenslokaler och annan service.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar affären:

– Vi jobbar kontinuerligt med sammansättningen av vår fastighetsportfölj. En betydande andel av vårt fastighetsbestånd ligger i Stockholms ytterområden och den andelen minskar vi nu till förmån för mer centralt belägna fastigheter. Försäljningen av fastigheterna i Nacka Strand ger oss också ett rejält förvärvsutrymme och därigenom möjlighet att ytterligare höja kvaliteten i beståndet genom nya utvecklingsprojekt och köp av fastigheter.

The Carlyle Group är en av världens största fondförvaltare med över 153 miljarder US dollar i förvaltat kapital. Tillträde sker den 31 januari 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 218  fastigheter med en total area på  cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se