Vasakronan gör en utdelning på 6 mdkr

Vasakronan gör en utdelning på 6 mdkr

Resultatet för Vasakronan under 2015 uppgick till 11 mdkr efter skatt. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen var vid årsskiftet 104 mdkr och belåningsgraden 47 procent. Med anledning av den starka värdetillväxten under en följd av år avser styrelsen i Vasakronan att på årsstämman den 28 april 2016 föreslå en utdelning som leder till att ägarna, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, erhåller totalt 6 mdkr.

Utdelningen kommer att öka belåningsgraden till 52 procent och avsikten är att beloppet till största del ska finansieras i bankmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se