Vasakronan gör det enkelt att ta cykeln till jobbet

2016-04-07

Nyligen invigde Vasakronan sitt nya koncept Cykel & service i centrala Stockholm. Syftet är att skapa goda förutsättningar för alla som cyklar eller springer till jobbet och förhoppningsvis sänka tröskeln för de som ännu inte börjat.

Som fastighetsägare tar Vasakronan ett ansvar att skapa förutsättningar för människor att använda hållbara transportmedel till och från sin arbetsplats. Det görs bland annat genom att man erbjuder laddplatser för elbilar samt bilpooler. Nu introduceras ett nytt koncept, Cykel & service.

Konceptet omfattar, utöver säker förvaring för cykeln, även cykelservice via Cykloteket Service Store, dusch-och ombytesmöjligheter samt torkmöjligheter av kläder och handdukar. I konceptet ingår också lånecyklar för de som vill cykla, men som inte har en egen cykel. I samarbete med Delacykel erbjuds hyresgästerna både vanliga cyklar och elcyklar.

– Vi vet att det här är en tjänst som efterfrågas men många som skulle vilja cykelpendla drar sig för det av praktiska skäl. Med Cykel & service kan vi erbjuda en helhetslösning för både cykel och cyklist, säger Ronald Bäckrud, regionchef för Stockholm på Vasakronan.

Cykel & service har adressen Mäster Samuelsgatan 58 och är Vaskronans första fullskaleanläggning. Tanken är att bygga ett nät av service-hubbar där även hyresgäster i närliggande fastigheter kan abonnera på Cykel & service-tjänster.

– Cykel & service är en tilläggstjänst och abonnemangen skräddarsys utifrån den enskilda kundens behov. Konceptet omfattar inte de befintliga cykelrummen som givetvis även framöver är gratis för alla våra hyresgäster, säger Ronald Bäckrud.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

123456 Rum 105797784

123456 Rum 105797784

123456 Rum 105797781

123456 Rum 105797781

123456 Rum 105797764

123456 Rum 105797764

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 104 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 180 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se