Vasakronan gör ännu en mångmiljardaffär

2012-02-22

Vasakronan köper ett fastighetsbestånd av Diligentia med kontor och butiker i centrala Göteborg för 2,15 miljarder kronor.

Portföljen innehåller 12 centralt belägna fastigheter om drygt 92 000 kvm varav 80 procent är kontor och 20 procent butiker. T.ex. ingår Gårda Business Center, Åhlénshuset och delar av Nordstan.

Vasakronan sålde nyligen Nacka Strand för 2,95 mdkr och har varit tydliga med att Göteborg är en intressant marknad att investera i.

Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan kommenterar affären:

– Det är stor efterfrågan på kontor i Göteborg och vi har i dagsläget nästan inga vakanser att erbjuda marknaden i vårt befintliga bestånd. Det är ett styrkebesked för hyresmarknaden i Göteborg och vi bedömer att centrala Göteborg kommer att ha en fortsatt positiv utveckling.

I och med förvärvet blir Vasakronan största aktören både på kontor och på cityhandel i Göteborg.

Tillträde sker den 2 april 2012.

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Media

Det välkända Åhlénshuset ingår i Vasakronans förvärv av fastigheter

Det välkända Åhlénshuset ingår i Vasakronans förvärv av fastigheter

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 82 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 216 fastigheter med en total area om cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se