Vasakronan ger ut världens första gröna företagsobligation

2013-11-18

Tack vare ett ambitiöst hållbarhetsarbete kan Vasakronan idag emittera världens första gröna företagsobligation.

Kapitalmarknaden erbjuds att, genom obligationer, investera i projekt som leder till minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan. Ramverket, som ligger till grund för urvalet av gröna projekt, har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero. Obligationen, som uppgår till 1,3 mdkr, har emitterats genom SEB, som i samarbete med Världsbanken har utvecklat konceptet. Obligationen har i övrigt samma villkor som andra obligationer emitterade av Vasakronan.

Syftet med att emittera gröna obligationer är att ytterligare diversifiera Vasakronans upplåning, vilket på sikt leder till lägre upplåningskostnad. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans på Vasakronan, kommenterar:

– Vi har märkt en ökad efterfrågan från kapitalmarknaden på gröna investeringar och den vill vi möta. Vasakronan har redan idag en energianvändning som ligger nästan 50 % under branschgenomsnitt och har sedan 2008 en klimatneutral fastighetsdrift. Utöver det har vi en mycket ambitiös målsättning om att miljöcertifiera hela fastighetsportföljen, säger Christer Nerlich, Vasakronan.

I dagsläget investerar Vasakronan 4,8 mdkr i ny- och ombyggnadsprojekt, alla med höga miljöcertifieringskrav. Det är huvudsakligen investeringar i dessa projekt som de gröna obligationerna kommer att vara med och finansiera. Christer Nerlich fortsätter:

– Vi har redan sett affärsmässiga fördelar av vårt hållbarhetsarbete i hyres- och transaktionsmarknaden och vi är glada att detta nu även kan ge positiva effekter på vår finansiering.

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Media

25582 MG 4544

25582 MG 4544

32947 FredrikWirdenius MG 0650

32947 FredrikWirdenius MG 0650

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se