Vasakronan fyller upp projektfastighet på Västgötagatan 5

2015-01-28

 (http://vasakronan.se/wp-content/uploads/vg5_webb1.jpg)Det är Tillväxtverket, ingenjörsföretaget Atkins och Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) som tillsammans hyr 7 000 kvadratmeter i kvarteret Nattugglan på Västgötagatan 5. I och med det är samtliga kontorslokaler uthyrda och projektet når en uthyrningsgrad om 96 procent ett år innan den står klar för inflyttning.

Redan i somras gjordes den första uthyrningen i projektet och då till spelutvecklaren Avalanche Studios. En kort tid därefter tecknades ett avtal med Paradox Interactive. Tillsammans hyr de 5 800 kvadratmeter.

Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm, konstaterar att intresset för fastigheten har varit stort och att bristen på bra kontorslokaler i perfekt ”Söderläge är uppenbar:

– Läget är helt klart efterfrågat av alla typer av verksamheter. Nu har vi fått till en bra hyresgästmix och har dessutom hyrt ut varenda kvadratmeter kontor väsentligt mycket tidigare än beräknat.

Både Avalanche Studios och Paradox är sedan tidigare hyresgäster hos Vasakronan och kommer närmast från fastigheterna Gamen 8 och 12 i samma område. Per Thiberg ser nya möjligheter i de fastigheterna:

– Med den snabba uthyrningen av lokalerna på Västgötagatan 5 har vi har fått bevis för att Södermalm är eftertraktat. Lokalerna i de båda Gamarna har goda grundförutsättningar och vi har redan intressenter som tittar.

Även SBC är sedan en längre tid hyresgäst hos Vasakronan och flyttar till Södermalm från kvarteret Pennfäktaren på Vasagatan 7.

– Det känns naturligtvis väldigt bra att ha ett så stort utbud av moderna lokaler i bra lägen att vi i kan erbjuda våra hyresgäster alternativ när deras behov förändras, avslutar Per Thiberg.

Kvarteret Nattugglan ligger på Västgötagatan 5, i närheten av Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Under 2014/2015 genomförs en totalrenovering av fastigheten och investeringen motsvarar drygt 400 miljoner kronor. När fastigheten står klar för inflyttning hösten 2015 kommer den att omfatta cirka 13 000 kvadratmeter toppmoderna kontor i åtta plan.

Tillväxtverket hyr 4 600 kvadratmeter, Atkins 1 000 och SBC 1 400.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070–211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Västgötagatan 5 Exteriör

Västgötagatan 5 Exteriör

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se