Vasakronan förvärvar mark i Hyllie av Malmö stad

2015-08-26

Avtalet omfattar knappt 13 000 kvadratmeter byggrätt och köpeskillingen uppgår till 49,5 miljoner kronor.

Strax söder om Malmö ligger Hyllie. Området var från början ett oskrivet blad men har på kort tid vuxit till sig och med omedelbar närhet både till både Citytunneln och Malmös ringvägar är läget fantastiskt. Här förvärvar nu Vasakronan knappt 13 000 kvadratmeter byggrätt för uppförandet av Hyllie Connect, ett toppmodernt kontorshus i åtta våningar.

– Områdets absoluta styrka ligger i helheten. Här finns en tydlig ambition från samtliga aktörers sida att skapa en riktigt modern och hållbar stadsdel, och det vill Vasakronan vara med och utveckla, säger Anders Kjellin, regionchef Vasakronan.

Vasakronan tillräder den 15 januari 2016 och planerar byggstarten av Hyllie Connect till 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kjellin
Chef region Öresund
Tel: 070- 575 75 83
E-post: anders.kjellin@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Hyllie Connect

Hyllie Connect

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 98 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 186 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se