Vasakronan förvärvar kontors- och handelsfastighet i centrala Göteborg

2015-02-20

Vasakronan genomför en bytesaffär med Eklandia. Affären innebär att Vasakronan förvärvar kontors- och handelsfastigheten Inom Vallgraven 22:3 för 65 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt. Samtidigt avyttras fastigheten Lindholmen 28:1 för 115 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt. Båda fastigheterna är belägna i Göteborg.

Den förvärvade fastigheten ligger mycket centralt vid Domkyrkan på Kungsgatan 31-33 och granne med Vasakronans fastigheter Inom Vallgraven 22:15 (Strömshuset) och Inom Vallgraven 22:16 (Meethshuset).

Byggnaden är i fyra våningar och uppfördes på tidigt 1900-tal. Verksamheten i fastigheten består av tre butiker i gatuplan och kontorslokaler på övriga plan. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 1 600 kvadratmeter, varav 1 100 kvm utgörs av kontor och 500 kvadratmeter butiker.

Förvärvet stärker ytterligare Vasakronans position som stark fastighetsaktör i centrala Göteborg:

– Fastigheten ligger i ett bra handelsläge och i omedelbar närhet till två av våra befintliga fastigheter. Det gör att den kompletterar det vi redan äger i området på ett bra sätt. Det är ett förvärv helt i linje med vår strategi, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. 

Fastigheten Lindholmen 28:1 ligger på Lindholmen på Norra Älvstranden och är den enda fastighet Vasakronan äger i området.

Vasakronan tillträder Inom Vallgraven 22:3 den 19 februari och frånträder samtidigt Lindholmen 28:1.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Media

Eklandia inomvallgraven hog

Eklandia inomvallgraven hog

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 92 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se