Vasakronan fortsätter utveckla cityhandeln i Göteborg

2014-04-02

Under 2012 och 2013 har två av Vasakronans handelsplatser i Göteborg, Arkaden och Perukmakaren, genomgått en omfattande modernisering – nu är det dags för ännu en. 150 mkr ska investeras i Kompassen som förädlas och rustas upp. Med ny design, enklare planlösningar och ett bredare utbud ska platsen bli ännu mer attraktiv. Både för besökarna och för handelsaktörerna.   

Vasakronan arbetar strukturerat och målmedvetet för att utveckla cityhandeln i Göteborg. 2011 inleddes en renovering av Arkaden som stod färdig julen 2012. I dagarna färdigställs även kvarteret Perukmakaren som de senaste två åren har genomgått en total omdaning. Exteriört är skillnaden påtaglig. Fasaderna har fått nya uttryck och arkaderna längs Drottninggatan och Kyrkogatan har glasats in vilket har bidragit till ett ökat antal butikslokaler. I fredags, den 28 mars presenterades en interiör nyhet. Då öppnade STF Göteborg City, ett kombinerat hotell/vandrarhem eller som STF beskriver det, ”ett urbant basläger för storstadens upptäckare”.

Nu fortsätter satsningen på cityhandeln med förädlingen av Kompassen. Målet är att utveckla handeln i fastigheten men också gatustråken längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan.  Butiker kommer att disponeras om och fasaderna moderniseras. Allmänna ytor kommer att ställas om till butiksyta och arkaderna glasas in vilket ger utrymme för fler butiker. Totalt skapas 900 kvadratmeter ny butiksyta. Ambitionen är att göra Kompassen till en väl sammanhållen handelsplats som är attraktiv både för besökaren och samtidigt ger enskilda butiker utrymme att synas på ett tydligt sätt.

Idag är handeln i Kompassen uppbyggd som en galleria i tre plan. Under ombyggnaden kommer samtliga butiker att byggas om så att de får entré från gatan. Med ny design, enklare planlösningar och bredare utbud ska Kompassen bli en ännu mer attraktiv handelsplats med närmare 8 000 kvadratmeter handel.

-Vi är stora på cityhandel i Göteborg och har därför stora möjligheter att påverka människors upplevelse av centrala Göteborg. Det gör vi på olika sätt tillsammans med andra men självklart också på egen hand. Målsättningen är att utveckla citykärnan till en plats där människor och företag trivs och vill vara, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Arbetet med Kompassen påbörjas hösten 2014 och beräknas vara klart i början av 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Kompassen 1112-Vy från Harry HJ-A-Utan glastak

Kompassen 1112-Vy från Harry HJ-A-Utan glastak

Kompassen Vy från Carlings-utan glastak

Kompassen Vy från Carlings-utan glastak

Kompassen 1112-Vy från Kyrkogatan-Utan glastak

Kompassen 1112-Vy från Kyrkogatan-Utan glastak

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 87 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se