Arkaden ligger i bästa läge i Göteborg. Här har generationer av Göteborgare handlat sedan 1889. Den befintliga gallerian invigdes 1974. 2002 kopplade Vasakronan greppet om interiören men exteriören och entréerna lämnades i princip orörda.

Nu inleds en renovering där entréerna ska göras ljusare och mindre anonyma och fasaden få ett enhetligt uttryck. Allt för att ge besökaren en förhöjd upplevelse av Arkaden.

Kristina Pettersson Post är chef region Göteborg:

-Resultatet ska bli ett Arkaden som känns ännu mer inbjudande. Besökaren ska känna att Arkaden är en plats där man får inspiration och energi.

Vasakronan har fortsatt hög miljöambition. Att byta ut den gamla belysningen i Arkadens entréer och skyltar mot mer modern och miljövänlig LED-belysning är därför en självklarhet. LED-tekniken har flera miljömässiga fördelar. Dels innehåller lysdioder inget kvicksilver vilket gör dem lätta att hantera när de ska kasseras. Dels är de väldigt energisnåla.

-Vasakronans övergripande mål för minskad energianvändning 2012 är en minskning om 6%. Med ny teknik och effektivare klimatlösningar i Arkaden är målet att minska energianvändningen i fastigheten med 60%, avslutar Kristina Pettersson Post.

Projektet inleds omedelbart och det nya Arkaden ska stå klart lagom till julhandeln 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070-671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se