Vasakronan förstärker utvecklingsresurserna

2019-05-03

Viktoria Nilsson rekryteras till en ny tjänst som marknadschef. Hon har tidigare arbetat på Vasakronan men kommer närmast från Atrium Ljungberg där hon varit marknadsstrateg.

Funktionerna för marknad, it och utveckling kommer samtidigt att samordnas för att bättre kunna utveckla ett bredare kunderbjudande. Förutom skräddarsydda och nyckelfärdiga lokaler är coworking en ny del i erbjudandet. Kunderna kommer få tillgång till en kombination av olika typer av arbetsplatslösningar, och avtalstiderna kommer att bli mer flexibla. Peter Östman som är Vasakronans kommunikationschef kommer att ansvara för samordningen.

– Det här är en naturlig utveckling av hur vi sedan en tid arbetat med vårt kunderbjudande. Vi kommer successivt förstärka resurserna för att hantera ett bredare och mer modernt erbjudande. Flexiblare avtalstider, ett ökat inslag av tjänster och nya digitala kundgränssnitt är spännande inslag för hela vår bransch. För oss innebär det att vi måste öka fokus och handlingskraft i den utvecklingen, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070 – 968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 - 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se   

Media

Viktoria Nilsson

Viktoria Nilsson

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se