Vasakronan först i Europa att certifiera med LEED Volume

2014-12-18

US Green Building Council har godkänt Vasakronans volymprogram enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Vasakronan är först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume och certifieringen innebär att ytterligare 48 av företagets fastigheter har fått certifieringen LEED varav 90 procent på guldnivå. Totalt är nu 53 procent av företagets hela fastighetsbestånd miljöcertifierat. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att de certifierade fastigheterna har en lägre miljöbelastning.

2013 var året då Vasakronan, som första företag i Europa, bestämde sig för att certifiera sitt befintliga bestånd med LEEDs volymprogram. Det ambitiösa målet var att 50 procent av beståndet skulle vara godkänt vid utgången av 2014. Häromdagen kom godkännandet som innebär att Vasakronan överträffar målet.

– Med beslutet att certifiera med LEEDs volymprogram skruvade vi upp tempot rejält 2014. Det innebär att vi som första företag i Europa har kunnat certifiera 48 av våra befintliga fastigheter på mycket kort tid. Det har sparat oss både arbete och pengar säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Miljöcertifieringen stärker Vasakronans miljöarbete och ger tydliga affärsmässiga fördelar. Sedan 2009 har företaget till exempel minskat energianvändningen i fastigheterna med 30 procent. Det motsvarar en årlig besparing om drygt 100 miljoner kronor per år och 2013 låg energianvändningen 47 procent under branschsnitt. Sedan 2008 är fastighetsdriften dessutom klimatneutral. Nu är 53 procent av beståndet miljöcertifierat och under 2015 ska ytterligare 50 fastigheter certifieras med LEED. Målet för 2015 är 80 procent certifierade fastigheter.

– De affärsmässiga fördelarna är uppenbara, säger Fredrik Wirdenius. En miljöcertifiering på den här nivån är ett bevis för att även äldre byggnader kan stå sig väl i konkurrensen med nyproduktion som ju alltid är miljöcertifierad. Det ger både ett försprång i förhållande till våra konkurrenter och höjer värdet på vårt fastighetsbestånd.

Vasakronans miljöarbete har även banat väg för en helt ny produkt på finansmarknaden, de gröna obligationerna. 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har företaget gjort ytterligare två emissioner. De gröna obligationerna finansierar fastighetsinvesteringar som är miljömässigt hållbara och efterfrågan på de gröna obligationerna är stor:

– Ja, de blir snabbt fulltecknade. De gröna obligationerna ger finansmarknaden nya möjligheter samtidigt som vi breddar vår investerarbas. Dessutom leder det till en mer hållbar samhällsutveckling. Alla vinner, avslutar Fredrik Wirdenius.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

32947 FredrikWirdenius MG 0650

32947 FredrikWirdenius MG 0650

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se