Vasakronan flyttar till Klara Zenit

2012-01-13

I slutet av 2012 flyttar Vasakronan sitt huvudkontor till Klara Zenit på Mäster Samuelsgatan 56. Det nuvarande kontoret på Sveavägen 167 har redan hyrts ut till Moderna Försäkringar.

Så snart Vasakronan flyttat ut från sina nuvarande lokaler på Sveavägen flyttar Moderna Försäkringar in på 3 700 kvm. Parallellt med uthyrningen i Stockholm har Vasakronan också hyrt ut drygt 1 300 kvm kontor till Moderna Försäkringar i Västra Hamnen i Malmö.

Vasakronan har under de senaste åren gått från 700 till knappt 350 medarbetare. Arbetssätten har förändrats och lokalbehovet blivit något helt annat än det var för drygt tre år sedan när två bolag skulle bli ett. Klara Zenit köptes av Vasakronan för ett år sedan och nu blir en lämplig lokal ledig.

När Sveriges största fastighetsbolag ska se över sin egen kontorslösning blir det förstås inget vanligt kontor. Britt Lindqvist är utvecklingschef på Vasakronan och projektledare för flytten:

– Vi har verkligen jobbat igenom ramverket för hur vårt nya kontor ska se ut för att på bästa sätt stödja vårt arbetssätt och vårt uppdrag. Engagemanget från kollegorna är jättestort och vi har alla förutsättningar att göra något som kan inspirera andra, både när det gäller sättet vi jobbat fram kontorslösningen på, men förstås också genom slutresultatet.

Lokalerna i Klara Zenit blir vakanta till sommaren och några månader senare går Vasakronans egen flytt, så tidplanen är snäv i alla led.

– Eftersom vi är både kund och leverantör på samma gång ser vi det här som ett perfekt tillfälle att dels utveckla vår försäljningsprocess och dels skapa ett kontor i framkant. Vi gör precis på samma sätt som vi gör när vi hjälper våra kunder och den här gången har vi en riktigt utmanande kund, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Att valet föll på Klara Zenit har flera orsaker. Det goda kommunikationsläget är ett viktigt skäl eftersom det möter Vasakronans höga ambitioner inom hållbarhetsområdet.

– På Vasakronan har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 96 procent sedan 2007. De kvarvarande fyra procentenheterna består till stor del av transporter och resor. Med flytten beräknas andelen biltransporter minska väsentligt och inom en nära framtid kommer även alla våra servicebilar att vara elbilar, avslutar Fredrik Wirdenius.

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070 – 968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Vasakronan flyttar till Klara Zenit

Vasakronan flyttar till Klara Zenit

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 218  fastigheter med en total area på  cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se